พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) แจ้งขอถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อปรับโครงการการบริหารงาน

พฤกษา เรียลเอสเตท (PS) แจ้งขอถอนหุ้นจากตลาดหลักทรัพย์ จัดตั้งบริษัทโฮลดิ้ง เพื่อปรับโครงการการบริหารงาน

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  ทางบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ซึ่งใช้ชื่อตัวย่อหลักทรัพย์ว่า PS  ได้ทำหนังสือแบบรายงานการขอถอนหุ้นออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เนื่องจากที่ประชุมมีมติที่จะมีการปรับโครงสร้างการบริหารงาน  โดยจะทำการจัดตั้งบริษัทโฮลดิ้งขึ้นมาและเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ  โดยผู้ถือหุ้นเริ่มแรกของบริษัทฯ จะเป็นผู้บริหารและพนักงาน 100%  โดยใช้ชื่อว่า บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) และจะทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญเดิมของผู้ถือหุ้น PS เพื่อให้ผู้ถือหุ้น PS เดิมกลายเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งแทน  จากนั้นหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งนี้ก็จะเข้าทำการซื้อขายแทนหุ้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ในวันเดียวกัน

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์
คุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์

ทั้งนี้ทางพฤกษาได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงเหตุผลที่ทำการเปลียนแปลงครั้งนี้เพื่อให้มีความคล่องตัวในการขยายธุรกิจและหาผู้ร่วมทุนมากขึ้น  รวมถึงเป็นการบริหารความเสี่ยงและสร้างความยืดหยุ่นในองค์การให้เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต  โดยการดำเนินงานในครั้งนี้ใช้ บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้เสนอซื้อ  และใช้บริษัท แกรนท์ ธอนตัน เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ซึ่งอัตราส่วนการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์เท่ากับ 1 หุ้นสามัญของ บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ต่อ 1 หุ้นสามัญของ  บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)  โดยราคาแลกเปลี่ยนจะคำนวณจากราคาตลาด ณ วันที่มีการโอนหลักทรัพย์เกิดขึ้น

Pruksa Real Estate

 

ข้อมูลเพิ่มเติม  สำหรับหุ้นของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ประเภทหลักทรัพย์ของบริษัท
หุ้นสามัญ : จำนวน 2,231,071,000 หุ้น

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 2,231,071,000 บาท  

เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2548

ราคาซื้อขายล่าสุด ณ วันก่อนส่งหนังสือแบบรายงานการถอนหุ้นให้ ตลท. อยู่ที่ 24.80 บาท/หุ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับนักลงทุน  >> คลิก

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)