การเคหะแห่งชาติ นำร่องโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” สู่อนาคต

การเคหะแห่งชาติ นำร่องโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ” สู่อนาคต

การเคหะแห่งชาติ บ้านผู้สูงอายุ ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ

การเคหะแห่งชาติในฐานะหน่วยงานหลักทางด้านที่อยู่อาศัย ภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดแถลงข่าวเปิดตัวโครงการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมการออกแบบ “บ้านผู้สูงอายุ
ที่ไม่ใช่บ้านผู้สูงอายุ”
โดยคุณอนุสันต์ เทียนทอง อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ที่ 5 จากซ้าย) คุณอุบลวรรณ สืบยุบล รองผู้ว่าการ รักษาการผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ (ที่ 5 จากขวา)  และคุณชลธิษฐ์ ถนัดศิลปะกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสถาปัตยกรรม บริษัท จาร์เค็น จำกัด (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารการเคหะแห่งชาติและผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมในการแถลงข่าวเชิญชวน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ร่วมส่งผลงานเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2559 ชิงรางวัลทุนการศึกษากว่า 360,000 บาท และศึกษาดูงานนวัตกรรมการออกแบบที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)