Gaysorn Village (เกษรวิลเลจ) Lifestyle Urban Village กลางกรุง ภายใต้แนวคิดรังไหม พร้อมเชื่อมต่อ 18 อาคาร ย่านราชประสงค์-ประตู เข้าด้วยกัน

เกษร พร็อพเพอร์ตี้ (Gaysorn Property)  เปิดแผนพัฒนา Gaysorn Village (เกษรวิลเลจ) โดยรวมโครงการขนาดใหญ่ 3 โครงการ  ได้แต่ ศูนย์การค้าเกษร, เกษรทาวเวอร์ และอัมรินทร์พลาซ่า  เข้าด้วยกัน  บนพื้นที่กว่า 180,000 ตารางเมตร ให้กลายเป็น  “LIFESTYLE URBAN VILLAGE” แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย เพื่อให้กลายเป็น Landmark ด้านธุรกิจ การค้า และการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเทียบเท่าย่านดังระดับโลก  ทุ่มงบกว่า 3,470 ล้านบาท พัฒนาโครงการเฟสแรกทางฝั่งเหนือภายใต้คอนเซ็ปต์ “TIME WELL SPENT” นำเสนอประสบการณ์ด้านคุณค่าในการใช้เวลาควบคู่กับการสร้างสังคมของผู้ใช้ชีวิตประจำวันที่เปี่ยมด้วยจิตวิญญาณแห่งงานฝีมือจากช่างศิลป์อันทรงคุณค่า “THE SPIRIT OF CRAFTMASTERS”  พร้อมเสริมแกร่งด้วยทางเดินลอยฟ้า “Ratchaprasong Walk” ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับ 18 อาคาร   ภายในย่านฯ และเส้นทางยุทธศาสตร์ “Gaysorn Walk” ที่สามารถเชื่อมต่อไลฟ์สไตล์ จากทิศเหนือฝั่งประตูน้ำผ่านศูนย์การค้าเกษรลงสู่ทิศใต้ฝั่งศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า  ได้ภายในเวลาเพียง 3-5 นาที

Gaysorn Village

Gaysorn Village (ภาพที่ 2)
Gaysorn Village
Gaysorn Village (ภาพที่ 8)
Gaysorn Village

 

นายชาญ ศรีวิกรม์ ประธานกลุ่มเกษร พร็อพเพอร์ตี้ กล่าวว่า “กลุ่มเกษร พร็อพเพอร์ตี้ (Gaysorn Property)  ได้ลงทุนพัฒนาโครงการ “GAYSORN VILLAGE” เกษรวิลเลจ Lifestyle Urban Village ใจกลางกรุงครั้งแรกของเมืองไทย  ภายใต้คอนเซ็ปต์ “TIME WELL SPENT” คุณค่าอยู่ที่การใช้เวลา ทั้งการทำงาน การใช้ชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรม และการจับจ่ายใช้สอย  ทั้งยังเป็นสถานที่ซึ่งเปิดกว้างให้ผู้คนทั้งภายใน และภายนอกชุมชนเข้ามาร่วมมีปฏิสัมพันธ์ในการแสดงออกอย่างอิสระ และสร้างสรรค์ โดยใช้งบประมาณ 3,470 ล้านบาท  ในเฟสแรกสร้างอาณาจักรแห่งใหม่อันเปี่ยมด้วยสไตล์ที่เปรียบเสมือนชุมชนของผู้ที่มี Passion และความชื่นชอบในงานศิลป์ (Artisans) ไม่ว่าจะเป็นศิลปิน (Artists) ช่างศิลป์ (Craftmasters) นวัตกร (Innovators) หรือผู้นำทางด้านรสนิยม (Taste Makers) จะได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และรสนิยมที่แตกต่างกันเพื่อบ่มเพาะแรงบันดาลใจและเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ร่วมกัน  โดยใช้แนวคิดของ “รังไหม” หรือ Gaysorn Cocoon  ที่เชื่อมต่อศูนย์การค้าเกษร และอาคารเกษรทาวเวอร์ (Gaysorn Tower) ให้เป็นหนึ่งเดียว

Gaysorn Village (ภาพที่ 11)
Gaysorn Village
Gaysorn Village (ภาพที่ 30)
ภายใน Gaysorn Plaza (ปัจจุบัน)
Gaysorn Village (ภาพที่ 15)
ผู้บริหาร Gaysorn Property

 

แนวทางในการพัฒนา “GAYSORN VILLAGE  เกษรวิลเลจ

GAYSORN VILLAGE  ได้ขยายพื้นที่ Retail  เพิ่มข้นกว่า 3 เท่า จาก 17,000 ตารางเมตร เป็น 47,000 ตารางเมตร  ภายใต้คอนเซปต์การออกแบบสถาปัตยกรรมที่สวยงามไร้กาลเวลา (Timeless Design) ซึ่งแนวทางการพัฒนาในครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เพียงทางกายภาพเท่านั้นแต่ยังรวมถึงการ มอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้นให้กับผู้มีรสนิยม และชื่นชอบในนวัตกรรม รวมถึงนักท่องเที่ยว  และผู้อยู่อาศัยในย่าน ฯ อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนทั้งด้านการทำงาน การใช้ชีวิต ภายใต้คอนเซ็ปต์  “Work-Live-Play-Grow” โดยแบ่งออกเป็น 4 กลยุทธ์หลัก ได้แก่

  • Retail Space   มีพื้นที่สำหรับ fashion, lifestyle และ food  ลากหลายคอนเซ็ปต์ในเฟสแรกทางทิศเหนือรวม 17,000 ตารางเมตร โดยเชื่อมต่อพื้นที่ศูนย์การค้าเกษรเข้าสู่ Gaysorn Tower อย่างไร้รอยต่อ หรือ Seamless Experience โดยจะดำเนินการเสร็จสิ้นเดือนมิถุนายน 2560  จากนั้นจะดำเนินการต่อในเฟสที่ 2 ทางด้านทิศใต้ตามแผนปรับปรุง และพัฒนาศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่าในปี 2562 – 2563Gaysorn Village (ภาพที่ 9)

 

  • Office Building and Office Space ดำเนินการสร้างสรรค์และพัฒนาควบคู่กันระหว่าง  Gaysorn Tower  สูง 30 ชั้น พื้นที่ 20,000 ตารางเมตร และ Amarin Tower สูง 23 ชั้น พื้นที่ 18,000 ตารางเมตร และสำนักงานให้เช่าในอาคารศูนย์การค้าเกษร 4 ชั้น พื้นที่ 5,400 ตารางเมตร ให้กลายเป็นศูนย์รวมของธุรกิจ  โดย Gaysorn Tower จะเปิดให้ผู้เช่าเข้าพื้นที่ได้ในเดือนมิถุนายน 2560  และ Amarin Tower จะปรับปรุงแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2561

Gaysorn Village (ภาพที่ 7)

Gaysorn Village (ภาพที่ 6)

Gaysorn Village (ภาพที่ 14)

 

  • การสร้างสรรค์ให้มีพื้นที่อำนวยความสะดวกต่างๆ
    • Gaysorn Urban Resort บนชั้น 19-20 ของอาคารเกษรทาวเวอร์ มีพื้นที่ 3,000 ตารางเมตร ด้วยคอนเซ็ปต์สวนลอยฟ้ากลางแจ้งขนาดใหญ่  “Outdoor Greenery Sky Garden” เพื่อให้คนทำงานหรือนักธุรกิจ สามารถพักผ่อนหย่อนใจ และสร้างสรรค์การทำงานใหม่ๆ ได้อย่างอิสระ
    • Gaysorn Crystal Box ห้องจัดประชุม และสัมมนาลอยฟ้าบริเวณชั้น 19  ที่ใช้กระจกเป็นวัสดุหลักทั้งหมด สามารถมองเห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้ 270 องศา พร้อมรองรับการจัดประชุม สัมมนา งานแถลงข่าว และงานเลี้ยงรูปแบบต่างๆ ได้หลากหลายรูปแบบถึง 200 ที่นั่ง  พร้อมเชื่อมต่อกับพื้นที่บริเวณ “Outdoor Greenery Sky Garden” รองรับงานที่ต้องการความหลากหลายของบรรยากาศทั้ง Indoor และ Outdoor ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์ประกอบการบริการส่วนรวมที่สามารถสัมผัสได้ถึงคุณค่าการใช้เวลาใน Gaysorn Village  พร้อมทั้งดูแลความสมดุลของสุขภาพไปพร้อมๆ กัน
    • Gaysorn Urban Retreat  บนชั้น 9-12 ของอาคารเกษรทาวเวอร์ พื้นที่ใช้สอยกว่า 5,000 ตารางเมตร  ที่รวบรวมศูนย์บริการด้านสุขภาพชั้นนำมาตรฐานระดับโลกไว้ให้บริการ อาทิ “ปัญญ์ปุริ เวลเนส รีทรีต” (PAÑPURI WELLNESS RETREAT) ที่มอบประสบการณ์เหนือระดับด้านสุขภาพ ความงาม และความผ่อนคลายแบบครบวงจร โดยพื้นที่ทั้ง 2 โซนจะเปิดใช้บริการในเดือนกันยายน 2560Gaysorn Village (ภาพที่ 5)

 

  • คำนึงการเชื่อมต่อระหว่างอาคารด้วยทางเดินลอยฟ้า “ราชประสงค์ วอล์ก” ที่เชื่อมตรงเข้าสู่ 18 อาคารชั้นนำภายในย่านฯ   พร้อมมาตรการรักษาความปลอดภัยและระบบ CCTV System ทั้งพื้นที่ภายนอก และภายในอาคารตลอด  24 ชั่วโมง ซึ่งคาดว่าจะเสร็จสิ้นในเดือนมีนาคม 2560 และล่าสุด ได้เปิด “Gaysorn Walk”  ซึ่งเป็นเส้นทางลัดที่เชื่อมต่อภายในวิลเลจจากทิศเหนือคือประตูน้ำ ผ่านเกษรลงสู่ทิศใต้คือศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า ด้วยการเดินภายในเวลาเพียง 5 นาที ซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดประสบการณ์ในเดือนกันยายน 2560
Gaysorn Village (ภาพที่ 32)
Ratchaprasong Walk ส่วนเชื่อมกับ Gaysorn Tower ไปยังประตูน้ำ (กำลังก่อสร้าง)
Gaysorn Village (ภาพที่ 33)
Ratchaprasong Walk ส่วนเชื่อมกับ Gaysorn Tower ไปยังประตูน้ำ (กำลังก่อสร้าง)

 

ซึ่งได้มีการปรับเปลี่ยนโลโก้สัญญลักษ์ณ์ของโครงการทั้งหมด ได้แก่ ศูนย์การค้าเกษร – เกษรทาวเวอร์ – อัมรินทร์ พลาซ่า และ อัมรินทร์ ทาวเวอร์   ด้วยการรวมกันเป็นหนึ่งเดียวภายใต้สัญลักษณ์ใหม่ (g) ที่สืบทอดมาจากความเป็น Heritage ของเกษรที่มีคุณค่ามายาวนาน ถูกออกแบบใหม่ให้ด้วยการความพิถีพิถันด้วยรูปทรงโค้ง ของตัว g ที่เพิ่มมุมมองให้เป็น 3 มิติ สอดคล้องกับรูปทรงของเครื่องหมาย infinity สัญลักษณ์แห่งเวลานิรันดร์ ที่สื่อถึงคุณค่าอันยาวนาน และไม่สิ้นสุดของการใช้เวลาที่เกษรGaysorn Logo

 

Gaysorn Tower (ภาพที่ 3)
Gaysorn Village

 

Gaysorn Tower (ภาพที่ 2)
Gaysorn Tower (กำลังก่อสร้าง)
Gaysorn Village (ภาพที่ 38)
Amarin Plaza ในปัจจุบัน
Amarin Plaza (โครงการ renovate ในอนาคต)
Amarin Plaza (โครงการ renovate ในอนาคต)

 

“ด้วยความตั้งใจในการสร้างสรรค์และมอบประสบการณ์ไลฟ์สไตล์ของ “GAYSORN VILLAGE –  เกษรวิลเลจต้นแบบการพัฒนา “LIFESTYLE URBAN VILLAGE – ไลฟ์สไตล์ เออร์เบิน วิลเลจ ที่สมบูรณ์แบบและไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน จะกลายเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ระดับโลกที่สร้างสรรค์ประสบการณ์และนำเสนอมิติใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน และผลักดันย่านราชประสงค์ให้เป็นย่านการค้า และย่านท่องเที่ยวที่ดีที่สุดย่านหนึ่งของโลก โดยคาดว่าการพัฒนาโครงการ “GAYSORN VILLAGE – เกษรวิลเลจในเฟสแรกทางทิศเหนือ จะเสร็จสิ้นภายในเดือน มิถุนายน 2560 และจะมีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้อย่างแน่นอน” นายชาญ กล่าวสรุป

 

Factsheet

Factsheet-Gaysorn

 

เกษรวิลเลจ (ภาพที่ 8)
Floor Plan Gaysorn Tower ชั้น 14-18
เกษรวิลเลจ (ภาพที่ 9)
Floor Plan Gaysorn Tower ชั้น 22-29

 

เกษรวิลเลจ (ภาพที่ 7)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)