แสนสิริ คว้ารางวัล “Frost & Sullivan Thailand Property Development Product Leadership Award” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

แสนสิริ คว้ารางวัล “Frost & Sullivan Thailand Property Development Product Leadership Award” ต่อเนื่อง 2 ปีซ้อน

แสนสิริ คว้ารางวัล Frost Sullivan Thailand Property (ภาพที่ 1)

แสนสิริตอกย้ำผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรชั้นนำของไทย รับรางวัล “ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” (Property Development Product Leadership Award) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2  โดยมีคุณวันจักร์ บุรณศิริ ประธานผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) รับมอบรางวัล ในงาน “2017 Frost & Sullivan Thailand Excellence Awards” ในฐานะบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยที่ชัดเจนถึงความเป็นเลิศใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การคาดการณ์อุปสงค์ การปกป้องดูแลแบรนด์ และการวิเคราะห์จุดแข็งจากคู่แข่ง ซึ่งบริษัทที่เข้ารอบเพื่อรับการพิจารณาสำหรับรางวัลนี้ จะต้องได้รับผ่านการประเมินในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

  • ตรงกับความต้องการ
  • การออกแบบ
  • การวางตำแหน่ง
  • คุณค่าของผลิตภัณฑ์
  • ศักยภาพการเติบโต

ทั้งนี้ รางวัล Property Development Product Leadership Award ยังพิจารณาจากภาพรวมตลาดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย ซึ่งโครงการต่าง ๆ ของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับอย่างดียิ่งทั้งจากลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ อันเป็นผลมาจากทั้ง พนักงาน ลูกค้า และผู้ลงทุน ซึ่งล้วนให้ความไว้วางใจและให้การสนับสนุนองค์กรอย่างมีนัยยะสำคัญเพื่ออนาคตที่รุ่งเรือง นับเป็นอีกครั้ง ที่บริษัทฯ ได้ใช้ความสามารถในการประมาณการณ์และตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยการนำเสนอที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพสูง เกินความคาดหวังของลูกค้า รวมถึงตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำจากแผนการพัฒนาโครงการในอนาคตอีกด้วย

แสนสิริ คว้ารางวัล Frost Sullivan Thailand Property (ภาพที่ 3)

เกี่ยวกับ 2017 Frost & Sullivan Thailand Property Development Product Leadership Award

รางวัล Frost & Sullivan Best Practice Awards เป็นรางวัลที่พิจารณาเสาะหาองค์กรที่มีความเป็นหนึ่งในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน (Best-in-Class) ที่ได้แสดงออกถึงความเป็นเลิศในกลุ่มธุรกิจของตน โดยผู้ได้รับรางวัลจะผ่านการพิจารณาอย่างเข้มข้นหลายขั้นตอน เช่น การสัมภาษณ์เชิงลึก การวิเคราะห์ และการวิจัยภาคทุติยภูมิอย่างละเอียด ซึ่งทั้งหมดนี้ดำเนินการโดยนักวิเคราะห์ของ Frost & Sullivan โดยบริษัทจะต้องผ่านการพิจารณาด้านรายรับ ส่วนแบ่งการตลาด ศักยภาพ และคุณูปการที่มีต่ออุตสาหกรรม เพื่อเสาะหาองค์กรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)