สิริ เวนเจอร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดงาน Business Opportunity with SIRI Venture and NIA

สิริ เวนเจอร์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA) จัดงาน Business Opportunity with SIRI Venture and NIA

สิริ เวนเจอร์ ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (ภาพที่ 1)

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “สิริ เวนเจอร์” (SIRI VENTURE) บริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ ในรูปแบบ Corporate Venture Capital เพื่อทำการวิจัยและลงทุนในการสร้างนวัตกรรมใหม่ (R&D) ด้าน Property Technology อย่างเต็มรูปแบบเป็นรายแรกของไทย จับมือกับ ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ (ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA จัดงานสัมมนา Business Opportunity with SIRI VENTURE and NIA โดยเชิญนักพัฒนานวัตกรรมด้านการอยู่อาศัยร่วมรับฟังแนวทางส่งเสริม Prop Tech จากภาครัฐ พร้อมทั้งโอกาสในการผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านโครงการ SIRI VENTURE Partnership ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างรับสมัครและคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการบ่มเพาะธุรกิจด้าน Prop Tech โดยเฉพาะตลอดระยะเวลา 6 เดือน โดยสิริ เวนเจอร์พร้อมที่จะลงทุนเพื่อต่อยอดและเป็นพันธมิตรกับธุรกิจสตาร์ทอัพด้าน Prop Tech ที่มีศักยภาพการเติบโตเพื่อผลักดันนวัตกรรมให้ไปได้ไกลในระดับโลก โดยตั้งเป้าสร้างเครือข่ายกับผู้พัฒนานวัตกรรมใหม่ด้าน Property Technology อย่างน้อย 300 รายภายในปี 2020

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)