งานสถาปนิก 60 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling จัดระหว่าง 2-7 พฤษภาคม 2560 นี้

งานสถาปนิก 60 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling จัดระหว่าง 2-7 พฤษภาคม 2560 นี้

งานสถาปนิก’60 (Architect Expo 2017)  จัดโดยสมาคมสถาปนิกสยามฯ โดยโชว์องค์ความรู้ แนวคิด นวัตกรรมการออกแบบ  เผยผู้ประกอบการ ผู้ผลิต และตัวแทนจำหน่าย ร่วมจัดแสดงสินค้ารวม 93% จากพื้นที่ทั้งหมด ต่างชาติร่วมจัดแสดงเพิ่มขึ้นกว่า 35% จากปีที่ผ่านมา พิเศษสุด แจกฟรีกล้าไม้ผู้เข้าชมงาน 900 ต้นต่อวัน หวังต่อยอดสร้างพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน  ระหว่างวันอังคารที่  2 – วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2560  ณ อาคาร  ชาเลนเจอร์ 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 4)                                                                       

นายอัชชพล ดุสิตนานนท์ นายกสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่าการจัดงานสถาปนิก เป็นหนึ่งในภารกิจที่สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์  จัดทำขึ้นเป็นประจำทุกปี การจัดงานในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 31 ภายใต้คอนเซปต์ “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling  เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และเข้าถึง วิชาชีพสถาปนิกมากยิ่งขึ้น การจัดงานสถาปนิกเป็นเวทีสำคัญที่จะเผยแพร่ เสริมสร้าง แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรม และวิชาชีพที่เกี่ยวข้องของสถาปนิกไทย  และสถาปนิกต่างประเทศให้รู้จักอย่างแพร่หลายในเวทีนานาชาติ โดยคาดหวังว่าทุกภาคส่วนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประโยชน์จากการเข้าชมงาน

นายนันทพล จั่นเงิน  ประธานจัดงาน สถาปนิก’60  กล่าวว่า งานสถาปนิก’60 ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “บ้าน บ้าน :  BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ต้องการที่จะเผยแพร่แนวคิด นวัตกรรมใหม่ๆ ในวงการสถาปัตยกรรม ที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย และเปิดเป็นพื้นที่ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และความคิดเห็นต่างๆซึ่งกันและกัน ทั้งในกลุ่มวิชาชีพสถาปนิก วิศวกร ผู้รับเหมา นักธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และที่สำคัญที่สุดคือ ประชาชนคนทั่วไปที่มีความต้องการและสนใจเรื่องบ้านในหลากหลายมิติ   โดยพื้นที่นิทรรศการในงานสถาปนิก 60 จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ  บ้าน (Dwelling) / องค์ประกอบบ้าน (Dwelling Element) / พื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings)

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 6)

  • นิทรรศการ บ้าน (Dwelling)  มีนิทรรศการและกิจกรรมที่สำคัญ เช่น

นิทรรศการสถาปนิกแห่งแผ่นดิน (THE ARCHITECT OF THE KINGDOM) เป็นนิทรรศการที่แสดงความรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯที่ท่านได้ทรงพระราชกรณียกิจเพื่ออาณาประชาราษฎร์ / นิทรรศการ บ้าน บ้าน รูปเล่าเรื่อง (BAAN BAAN Photo Essay) / นิทรรศการ บ้าน บ้าน จำลอง (BAAN BAAN Mockup) / นิทรรศการ บ้าน บ้าน ตัวอย่าง (BAAN BAAN Case Study)

  • นิทรรศการในส่วนขององค์ประกอบบ้าน  (Dwelling Element) เช่น นิทรรศการชิ้นส่วนของบ้าน (Dwelling Element) โดยเปิดโอกาสให้นักออกแบบ 12 ทีมได้ทบทวน (Reconsidering) หน้าที่ของชิ้นส่วน อาทิ ประตู หน้าต่าง ฯลฯเหล่านั้นใหม่อีกครั้งว่า ชิ้นส่วนของบ้านที่ดีจะมีหน้าตาเป็นอย่างไร และสร้างออกมาเป็นชิ้นส่วนของจริงในขนาดจริงสำหรับจัดแสดงนอกจากนี้ผลงานบางส่วนยังถูกแสดงออกมาภายใต้แนวคิดของ Universal Design,
  • นิทรรศการในส่วนของพื้นที่นอกบ้าน (Dwelling’s Surroundings) เช่น นิทรรศการบริบทรอบบ้าน  (Dwelling’s Surroundings)  นิทรรศการพูดถึงบริบทที่อยู่รอบๆบ้าน เริ่มต้นจากภายในรั้วบ้านตลอดจนพื้นที่สวนนอกบ้าน พื้นที่ชุมชนรอบบ้าน ซึ่งมีองค์ประกอบและความสัมพันธ์เชิงสังคมของการอาศัยในชีวิตประจำวันที่แสดงออกถึงความเป็นสาธารณะมากขึ้นบริเวณพื้นที่นิทรรศการแสดงถึงความเป็นไปได้ในการออกแบบพื้นที่บริบทรอบบ้าน ประกอบไปด้วย พื้นที่สวน พื้นที่ตลาด และพื้นที่กิจกรรมสาธารณะ ฯลฯ

นอกจากนี้ในงานสถาปนิก 60 ยังมีพื้นที่ส่งเสริมกิจกรรมและสันทนาการ อาทิ ASA Sketch เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมสำหรับเยาวชนและผู้ที่สนใจในการวาดเขียน, ลานกิจกรรม, ASA Guide (หมอบ้าน) เป็นพื้นที่ให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบ้าน  และในส่วนของงานสัมมนาวิชาการ ได้แก่ ASA Forum 2017 งานสัมมนาวิชาการโดยนักออกแบบและผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ  Studiomake / David Schafer, UID Architects / Keisuke Masuda, Architect of Sri Lanka / ฯลฯ

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 1)

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 2)

นายนันทพล กล่าวต่อไปว่า การจัดงานในปีนี้จะมีการ Reuse ของที่ใช้ในการจัดงานกลับมาใช้อีก อาทิ ต้นไม้ยืนต้นเมื่อเสร็จงานจะนำส่วนหนึ่งไปบริจาคให้กับ กทม. เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับประชาชนต่อไป ในส่วนของอุปกรณ์ต่างๆที่ยังใช้งานได้จะนำไปบริจาคให้กับโรงเรียนที่ยากไร้ และสำหรับประชาชนทั่วคณะกรรมการจัดงานร่วมกับกรมป่าไม้จะมีการแจกกล้าไม้กว่า 5,000 ต้น ให้กับประชาชนที่ไปร่วมงานทุกวันวันละ 900 ต้น ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับที่อยู่อาศัยและชุมชนต่อไป

นายศุภแมน มรรคา  รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เปิดเผย ในปีนี้มีผู้แสดงสินค้านานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมโดยรวมมากขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 4% รวมกว่าพันตารางเมตร โดยเฉพาะบริษัทต่างชาติที่มาจัดแสดงเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วถึง 35%

ในส่วนของกิจกรรมต่างๆ ในงานสถาปนิก 60 มีทั้ง “การประกวดบูธแสดงสินค้า” ภายใต้แนวคิด “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 30 ราย และ “การประกวดนวัตกรรม” (Innovative Product Award)  มีผู้เข้าร่วม 5 ราย โดยปีนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แก่ คุณทวิตีย์ วัชราภัย เทพาคำ คุณอภิชาติ ศรีโรจนภิญโญ และคุณรติวัฒน์ สุวรรณไตรย์ มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินในทั้งสองรายการ

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 9)

อีกหนึ่งการประกวดที่เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้แสดงฝีมือด้านศิลปะกับ “การประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์ ครั้งที่ 7” (The 7th Sanitary Ware Painting Competition) โดยในการประกวดทั้ง 3 ประเภท มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมมากถึง 45 ทีม โดยสุขภัณฑ์ทั้งหมดจากการประกวดเพ้นท์สุขภัณฑ์จะมีการนำไปมอบให้กับมูลนิธิกระจกเงา, ศูนย์พัฒนาสมรรถภาพคนตาบอด และมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ต่อไป

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Designer Hub Pavilion  การจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ของเหล่านักออกแบบทั้งหลาย  นอกจากนั้นก็ยังมีการให้คำปรึกษา และแนะนำบริการจากผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่างๆ เรียกได้ว่าเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักออกแบบและผู้ที่กำลังมองหานักออกแบบเพื่อสร้างผลงานที่ถูกใจ

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 11)

งานสถาปนิก 60 (ภาพที่ 12)

ในด้านของกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ทางผู้จัดงานก็ได้มีการรวบรวมผลิตภัณฑ์ก่อสร้างสีเขียว ซึ่งมีคุณสมบัติด้านการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม มาจัดแสดงในโซน Green Building Materials เพื่อให้ผู้ชมงานและประชาชนได้มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมตระหนักถึงการใช้ผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีของวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“สถาปนิก’60” “บ้าน บ้าน : BAAN BAAN” Reconsidering Dwelling ร ะหว่างวันที่ 2-7 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี สำหรับผู้เข้าชมงานสามารถใช้บริการรถตู้รับส่งฟรีได้ที่บริเวณสถานการบินพลเรือน สถานีรถไฟฟ้า (BTS) หมอชิต ทางออก 2 หรือสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) ทางออก 4

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)