อารียา พรอพเพอร์ตี้ (Areeya Property) ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โต 30% ปี 61 หลังทำยอดขายปี 60 ที่ 11,125 ล้านบาท

อารียา พรอพเพอร์ตี้ (Areeya Property) ตั้งเป้ายอดขายปี 61 โต 30% ปี 61 หลังทำยอดขายปี 60 ที่ 11,125 ล้านบาท

อารียา พรอพเพอร์ตี้  เผยแผนธุรกิจปี 2561 ตั้งเป้าเติบโต 30% ด้วยผลประกอบการรายได้จากการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งแนวราบและแนวสูง ชี้ลูกค้าที่มองหาที่อยู่อาศัยมีความต้องการทั้งด้าน Function และ Emotional Engagement จึงนำเสนอผ่านแนวคิด “สุนทรียะแห่งการใช้ชีวิต” (Aesthetic of Living) และกลยุทธ์หลัก 4 ข้อ ซึ่งเป็นจุดเด่นของอารียาฯ

นายวิวัฒน์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการอาวุโส บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ปี 2560 ถือเป็นปีที่อารียาฯ มีการปรับตัวในหลาย ๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมในเชิงธุรกิจ,  การลงทุนด้านทรัพยากรบุคคล, ยกระดับระบบการให้บริการหลังการขาย, พัฒนาระบบการก่อสร้างและงานออกแบบ, ปรับการสื่อสารการตลาดตามวิถีของผู้บริโภค, นโยบายรับผิดชอบต่อสังคมและลูกบ้าน รวมถึงการลงทุนด้าน Digital Technology, Data Analysis และระบบ CRM เป็นต้น

ผู้บริหารอารียา

เป้าหมายปี 2561

โดยในปี 2561 ทางอารียาฯ ได้วางเป้าหมายเชิงตัวเลขการเติบโตอยู่ที่ 30% มูลค่ายอดขายรวม 14,370 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • โครงการแนวราบ 8,366 ล้านบาท
  • โครงการคอนโดมิเนียม 6,004 ล้านบาท

โดยวางแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวม 11 โครงการ แนวราบ 10 โครงการ และแนวคอนโดมิเนียมแนวสูง 1 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 7,920 ล้านบาท

Areeya ผลประกอบการ (ภาพที่ 5)

ผลประกอบการปี 2560

สำหรับผลประกอบการในปี 2560 ที่ผ่านมา ทางอารียาฯ ปิดยอดขายอยู่ที่ 11,125 ล้านบาท โตขึ้น 39% โดยมียอดยกเลิกเทียบยอดขาย 29% ยอดโอนปิดที่ 4,958 ล้านบาท และยอดขายคอนโดที่ยังสร้างไม่เสร็จ ยังไม่เข้าสู่ขั้นตอนการโอนได้ที่ 3,096 ล้านบาท รวมถึงโครงการสร้างใหม่ปี 2560 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ มูลค่า 11,000 ล้านบาท

Areeya ผลประกอบการ (ภาพที่ 3)Areeya ผลประกอบการ (ภาพที่ 2)

 

นายวิศิษฎ์ เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงภาพรวมอสังหาริมทรัพย์ว่า ภาพรวมยอดขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศมีแนวโน้มขยับขึ้น 10% ด้วยปัจจัยด้านการท่องเที่ยว การลงทุนจากต่างชาติ (EEC) ที่ยังเป็นกระแสความนิยมของนักลงทุนไทยและต่างชาติที่น่าจับตามอง  และด้านเทรนด์ที่อยู่อาศัย โดยน่าจะเห็นได้ชัดเจนจากคอนโดฯ ที่มีขนาดห้องเล็กลง ซึ่งเกิดจากปัจจัยราคาที่ดินแพงขึ้น 

Areeya Property มีเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อรักษา Competitive Advantage ของอารียา 4  ข้อ คือ 

1 งานออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นมาพร้อมกับคุณภาพ (Aesthetic Design & Premium Quality)  ซึ่งได้นำระบบ Aluminum Framework มาใช้  และอารียาฯ ได้คำนึงถึงการเป็นผู้นำในการใช้ระบบจอดรถอัจฉริยะ (Mechanical Parking) โดยนำระบบฯ ของบริษัท IHI Asia Pacific (Thailand) Co., Ltd. บริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น เข้ามาใช้เป็นรายแรก ซึ่งมีบริการดูแลหลังการขายที่ดีเยี่ยมตามมาตรฐานสากลของประเทศญี่ปุ่น

Areeya ผลประกอบการ (ภาพที่ 6)Areeya ผลประกอบการ (ภาพที่ 7)

 

2 ความสุขและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (Sustainable Happiness) อารียาฯ ยึดทั้งหมด 6 สุข ด้วยนวัตกรรมสร้างความสุข ได้แก่ 1. สุขคนสร้าง  2. สุขเจ้าบ้าน  3. สุขลูกบ้าน  4. สุขเพื่อนบ้าน  5. สุขสิ่งแวดล้อม  6. สุขสังคม

โดย Sustainable สุขลูกบ้าน มี 5 หัวเรื่องหลัก ดังนี้

  • Water Treatment System: ระบบบำบัดน้ำเสีย
  • Solar Cell:  เพื่อมอบแสงสว่างในโครงการ และพื้นที่ส่วนกลาง
  • Bicycle Lane: จัดสร้างเลนรถจักรยาน เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้าน
  • ปลูกผัก ปลูกรัก: ให้ลูกบ้านได้บริโภคผักปลอดสารพิษ การสร้างความสัมพันธไมตรีที่ดีและการมีส่วนร่วม
  • Waste Project: การจัดการขยะ เป้าหมายคือช่วยลดปริมาณขยะ ด้วยจัดการขยะรีไซเคิล ขยะเปียก

ข้อ 3 นวัตกรรมที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ทุกรูปแบบ  (Innovative Living)

อารียาฯ มีแผนเปิดตัว AREEYA Family Application Version 2 สำหรับลูกบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกด้านบริการหลังการขายในช่วงรับประกัน ซึ่ง application ใหม่นี้ ลูกบ้านสามารถแจ้งปัญหาโดยสามารถถ่ายภาพจุดที่เป็นปัญหา อัพโหลดขึ้นไป เลือกวันเวลาในการแจ้งซ่อมได้ตนเอง และรอรับ Confirmation เข้าซ่อมโดยจะทราบชื่อและหน้าตาของเจ้าหน้าที่ได้ทันที นอกจากนี้ทางอารียาฯ ได้วาง Road Map ของแอปพลิเคชันนี้ไว้ 2 ปี โดยวางเป้าหมายไว้คือการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยเสริมความเป็นอยู่ของลูกบ้านอารียาฯ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้อ 4 การให้บริการดูแลลูกบ้านตั้งแต่เริ่มและหลังการขายอย่างสุดความสามารถ (Best in class after sales service) ในปี 2561 ได้วางเป้าหมายความพึงพอใจสูงสุดของลูกบ้านที่ 95%

ด้วยเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่กล่าวไปรวมถึงกลยุทธ์ที่เป็นจุดแข็ง ทั้ง 4 ข้อ (Strength Point) ของอารียาฯ  มาตลอด 18 ปีนี้ ก็จะเป็นแนวทางการสร้าง Competitive Advantage ที่อารียาฯ มีต่อ ๆ ไป และเป็นที่มาของคอนเซ็ปต์ที่ทำให้อารียาเป็น “สุนทรียะในการใช้ชีวิต” (Aesthetic of living)

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)