ศุภาลัย (Supalai) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 2561

ศุภาลัย (Supalai) รับรางวัลรายงานความยั่งยืน 2561

ศุภาลัย นำทีมโดย นางศิวะพร ดีตพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้แทนรับมอบรางวัล รายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) ประเภท Recognition ในการประกาศรางวัลรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2561 (Sustainability Report Award 2018) จาก CSR Club สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันไทยพัฒน์ โดยมี รศ.ดร.กุลทิพย์ ศาสตระรุจิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เป็นผู้มอบรางวัล

ศุภาลัย - (ภาพที่ 1)

รางวัลดังกล่าวเป็นรางวัลที่พิจารณาจากการเผยแพร่ข้อมูลด้าน ESG ของ ศุภาลัย อันเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ในรูปแบบของรายงานความยั่งยืน

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)