All Inspire เผยเคล็ดลับการเป็นบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด

All Inspire เข้าสู่ปีที่ 6 ของการดำเนินธุรกิจกับความสำเร็จในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมภายใต้แบรนด์ ดิ เอ็กเซล (The Excel), ไรส์ (Rise) และ อิมเพรสชั่น (Impression) โดยนายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ได้เผยถึงเคล็ดลับในการพัฒนาองค์กรอย่างก้าวกระโดดว่ามาจากการให้ความสำคัญกับบุคลากร ในบริษัทนั้นเอง

all inspire (ภาพที่ 1)
นายธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ All Inspire มุ่งที่จะรักษา และพัฒนาความสามารถ พร้อมดึงศักยภาพของพนักงานทุกคนออกมา โดยการสร้างความผูกพันระหว่างพนักงานกับองค์กร ทำให้บริษัทเป็นเสมือนบ้านหลังที่ 2 ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมในองค์กรที่ทำงานแบบช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไปจนถึงการจัดพื้นที่ภายในบริษัทให้เอื้อต่อการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ Co – Working Space ที่ให้พนักงานสามารถนั่งทำงานที่ใดก็ได้ในบริษัท นอกจากนี้ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกและสันทนาการต่างๆ ให้แก่พนักงาน อาทิ ไอศครีม โต๊ะพูล ห้องโทรศัพท์แบบส่วนตัว ห้องประชุมหลากหลายขนาด ไปจนถึง Napping Room ซึ่งออลล์ อินสไปร์เชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่ดีจะทำให้พนักงานมีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสุข พร้อมที่จะทำงานอย่างเต็มที่

all inspire (ภาพที่ 3)

นอกจากนี้การให้รางวัลก็เป็นอีกสิ่งที่สร้างแรงจูงใจให้กับพนักงาน ซึ่งในทุกๆ ปีก็จะมีการจัดงานเลี้ยงประจำปี เพื่อเป็นการขอบคุณพนักงานที่ทำงานหนักด้วย

all inspire (ภาพที่ 2)

ณ ปัจจุบัน ออลล์ อินสไปร์ ต้องการเป็นบริษัทที่คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วยมากที่สุด แต่การจะไปถึงจุดนั้นได้บริษัทต้องมีเป้าหมายซึ่งเกิดขึ้นมาจากองค์กร และพนักงานเป็นผู้ร่วมกันสร้างขึ้นมา โดยเชื่อว่าเมื่อพนักงานมีการวางเป้าหมาย หรือความสำเร็จที่ต้องแล้วก็จะทำงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ประสบความสำเร็จ และเมื่อทุกคนในองค์กรทำแบบเดียวกัน ก็จะทำให้บริษัทสามารถประสบความสำเร็จไปด้วย

all inspire (ภาพที่ 4)

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)

RELATED ARTICLE