เศรษฐกิจจีนชะลอกับผลกระทบต่อไทย จากมุมมอง ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

เศรษฐกิจจีนชะลอกับผลกระทบต่อไทย จากมุมมอง ดร.ประศาสน์ ตั้งมติธรรม

การที่เศรฐกิจจีนเกิดการชะลดตัวลงทำให้หลายๆ ฝ่ายเกิดความกังวลและเป็นห่วงว่าจะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร มากน้อยแค่ไหน หากคิดแบบง่ายๆ ก็คงบอกได้ว่าคงส่งผลกับตัวเลขทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับไทยลดลงแน่นอนในเชิงอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

หากดูจากข้อมูลตามตารางที่ 1 ที่นำมาให้ดู ว่ามูลค่าการส่งของไทยไปยังจีนกับมูลค่าการนำเข้าของไทยจากจีน ในช่วงปี 2017 และ 2012 ตามลำดับ จะแสดงให้เห็นถึงการส่งออกของไทยที่มีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นประมาณ 32 % เนื่องมาจากการเจาะกลุ่มตลาดในสินค้าชนิดเดิมที่สามารถส่งออกได้เพิ่มมากขึ้น และเรายังเพิ่มสินค้าประเภทอื่นๆ เข้าไปได้อีก ทำให้ประเทศไทยเราไม่จำต้องเป็นห่วงถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจในจีนเท่าไหร่นักแต่เรื่องการส่งออกไปยังจีนก็ไม่ควรมองข้ามก็ภาวะเศรษฐกิจและนโยบาลเฉพาะของประเทศจีนด้วยด้วย จนกลายเป็นสิ่งที่มีผลต่อการผันผวนของการส่งออกไทยไปจีน (สามารถกดขยายภาพได้นะคะ)

 

เศรษฐกิจจีนชะลอกับผลกระทบต่อไทย 1.

ส่วนการนำเข้าของไทยจากจีน ในช่วงเวลาเดียวกันมีอัตราการขยายตัวที่ต่ำกว่าการส่งออกของจีนมายังไทย สาเหตุมาจากไทยนำเข้าสินค้ากึ่งสำเร็จรูปที่ใช้สำหรับการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกซะเป็นส่วนใหญ่และไทยยังส่งออกสินค้าไปได้หลายประเทศ ทำให้การนำเข้าของไทยจะขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจต่างๆ ทั่วโลกแทน

2

นอกจากนี้ยังมีเรื่องของการท่องเที่ยวและเงินลงทุนต่างประเทศในไทยจากจีน ในช่วง 2009-2018 (ตารางที่ 2) จะแสดงถึงอัตราการขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นในปี 2010-2013 และ 2015 แต่จะชะลอตัวในปี 2016-2018 ซึ่งอาจจะสันนิษฐานมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจของจีนในช่วงดังกล่าว แต่ก็คงต้องยอมรับว่าการขยายตัวปีละหลายสิบเปอร์เซ็นต์เป็นสิ่งที่ไม่อาจคงอยู่ได้ในระยะยาว  ส่วนในปี 2014 นักท่องเที่ยวมีการลดลงเนื่องจากรัฐบาลจีนประกาศห้ามนักท่องเที่ยวจีนมายังไทย เนื่องจากเหตุผลทางการเมืองในประเทศไทยนั่นเอง

เศรษฐกิจจีนชะลอกับผลกระทบต่อไทย 2.

และเมื่อพิจารณาเรื่องการลงทุนจากประเทศจีนในไทย ก็ยังมองหารูปแบบที่ชัดเจนไม่ได้ เพราะอาจจะเป็นเรื่องของนโยบาลการกำกับการลงทุนในประเทศจีนมากกว่าภาวะทางเศรษฐกิจ โดยรวมแล้วอาจจะสรุปได้ว่าทั้งเรื่องการท่องเที่ยวและการลงทุนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับนโยบาลรัฐมากกว่า

มองกลับมาดูเรื่องการซื้ออาคารชุดของชาวจีนในไทยนั้น ไม่ส่งผลต่อ GDP ในระยะสั้นแต่จะส่งผลสำหรับระยะยาว เพราะสินค้าที่เหลือขาย ทำให้ผู้ประกอบการอาจจะต้องลดการสร้างโครงการใหม่ๆ ขึ้นมา จนอาจจะไปกระทบต่อ GDP ระยะยาว

560000004278501

จากที่กล่าวมาทั้งหมดสรุปได้ว่า เศรษฐกิจจีนที่ชะลอตัวลงถือได้ว่าไม่ส่งผลกระทบต่อการส่งออกในเชิงของ Absolute Value ที่ลดลง แต่อาจจะอัตราการขยายตัวอาจจะส่งผลให้ชะลอตัวได้บ้างเล็กน้อยในลักษณะของ Random effect ซึ่งก็อาจจะไม่ได้มีลักษณะแตกต่างจากที่อาจจะเกิดขึ้นกับการค้ากับประเทศอื่นๆ เช่นเดียวกัน และในส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยวจีนในไทยก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าด้วยอัตราที่ไม่สูงเท่าในสมัยก่อน จึงกลายเป็นว่าไทยจะรับได้กับจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เพิ่มขึ้นตลอดเวลาได้มากน้อยเพียงใดมากกว่า สำหรับเงินลงทุนโดยตรงในไทยจากจีน เป็นสิ่งที่หวังพึ่งไม่ได้มานานแล้วและมีขนาดที่ไม่มีนัยสำคัญ แม้ว่าจะเทียบกับสิงค์โปรหรือฮ่องกงก็ตาม การหยุดซื้ออาคารชุดโดยทันทีของชาวจีนไม่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะสั้น แต่อาจมีได้ในระยะยาว

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)