เอพี ไทยแลนด์ (AP Thailand) เปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการล่าสุด KATSAN–HOMEWISER–YourNextU สร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนในสังคม

เอพี ไทยแลนด์ (AP Thailand) เปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการล่าสุด KATSAN–HOMEWISER–YourNextU สร้างมาตรฐานใหม่ ยกระดับคุณภาพชีวิตทุกคนในสังคม

เอพี ไทยแลนด์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในไทยและผู้นำในการริเริ่มสร้างสรรค์พิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคนในสังคม ภายใต้วิสัยทัศน์ “AP WORLD, A Vision for Quality of Life” เดินหน้าเปิดตัว 3 นวัตกรรมบริการแห่งคุณภาพชีวิตล่าสุด ได้แก่

  • “KATSAN” ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง
  • “HOMEWISER” ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้านที่มาพร้อมกับแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
  • YourNextU” นวัตกรรมการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model

สร้างมาตรฐานใหม่ให้สังคมด้วยผลผลิตจากการลงทุนในธุรกิจที่เป็นอิสระจากเอพี บริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพ ภายใต้ชื่อบริษัท ‘เคลย์มอร์’ และ ‘เอสอีเอซี’ สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรมมาจากกระบวนการ Stanford Design Thinking เพื่อตอบโจทย์ ‘ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนอง’ นำร่องใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าเครือเอพีและเปิดกว้างให้ใช้บริการแก่บุคคลทั่วไปโดยไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของเอพีเท่านั้น

 

AP KATSAN – HOMEWISER – YourNextU (ภาพที่5)

นายวิทการ จันทวิมล รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานกลยุทธ์องค์กรและการสร้างสรรค์ เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป เปิดเผยว่า จากการประกาศวิสัยทัศน์ใหม่ของเอพีที่มุ่งสร้างพิมพ์เขียวแห่งคุณภาพชีวิตที่ดีในวันข้างหน้าด้วยการเป็นมากกว่าธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ ในวันนี้ก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ทางเราพร้อมส่งมอบการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่คนในสังคมด้วย 3 นวัตกรรมบริการใหม่ล่าสุดได้แก่ ‘KATSAN’ ‘HOMEWISER’ และ ‘YourNextU’ ที่ตอบโจทย์ทั้งด้าน 1. ความปลอดภัยในวันพรุ่งนี้  2. การทำนุบำรุงอยู่อาศัยเชิงป้องกัน และ 3. สร้างคนคุณภาพด้วยการยกระดับการศึกษา ตอกย้ำพันธกิจสำคัญสู่การสร้างมาตรฐานใหม่ของการดำเนินชีวิต

นวัตกรรมบริการทั้ง 3 นี้ ได้รับการสร้างสรรค์โดยทีมงานคนไทยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและทำงานอย่างเป็นอิสระจากเอพีชื่อว่า ‘เคลย์มอร์’ และ ‘เอสอีเอซี’ โดยใช้กระบวนการ Stanford Design Thinking เป็นเครื่องมือหลักในการพัฒนานวัตกรรมให้สอดรับกับความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนอง(Unmet Needs) โดย ‘เคลย์มอร์’ พัฒนานวัตกรรมบริการ 2 ด้านสำคัญภายใต้ชื่อ ‘KATSAN’ ผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ(Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง และ ‘HOMEWISER’ ผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน ด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ในขณะที่ ‘เอสอีเอซี’ เป็นอีกธุรกิจของเอพีที่ช่วยส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ความสามารถของคนในองค์กรและคนในสังคมผ่านการสร้างนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้อย่าง ‘YourNextU’ นวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่โดดเด่นด้วย Learning Buffet Model โมเดลเพื่อการเรียนรู้แบบไร้ขีดจำกัด ด้วยหลักสูตรเพื่อการพัฒนาศักยภาพแบบรอบด้านกว่า 300 หลักสูตรทั้งแบบในคลาสเรียนและออนไลน์ โดยทั้ง 3 นวัตกรรมบริการนี้พร้อมนำร่องใช้งานจริงเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตลูกค้าเครือเอพีและให้บริการแก่บุคคลทั่วไป

 

AP KATSAN – HOMEWISER – YourNextU

นวัตกรรมบริการเพื่อความปลอดภัย และการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยเชิงป้องกันโดยบริษัท เคลย์มอร์ จำกัด ได้แก่

  • ‘KATSAN’ – นวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตเพียงหนึ่งเดียวที่จะยกระดับมาตรฐานในการบริการจัดการความปลอดภัยภายในหมู่บ้านพักอาศัยไปสู่มิติใหม่ ด้วยความเข้าใจถึงความต้องการแฝงเชิงลึก(Unmet Need) ในมิติเรื่องการคัดสรรบุคคลภายนอกที่จะเข้าสู่โครงการควบคู่ไปกับการเลือกใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง Computer Vision และการประมวลผลผ่าน AI อัจฉริยะที่เชื่อถือได้อย่างแม่นยำ ‘KATSAN’ จึงเป็นผู้คุ้มกันส่วนตัวอัจฉริยะ (Personal Guardian) ตลอด 24 ชั่วโมง ที่พร้อมทำหน้าที่ คัดสรร ดูแลความปลอดภัยในทุกมิติของการอยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ลดข้อผิดพลาดต่างๆ ที่อาจเกิดจากความหละหลวม ด้วยจุดเด่นในเรื่องของ Security Matrix การประมวลผลการเข้าออกอัจฉริยะ ผ่านการจดจำป้ายทะเบียนรถยนต์และฟังก์ชั่นการบริหารจัดการความปลอดภัยอื่นๆ อีกมากมายที่เชื่อมต่อเจ้าของบ้าน(User) ทีมบริหารจัดการหมู่บ้าน(Property Management) และส่วนงานรักษาความปลอดภัย(Security Team) เข้าสู่ฐานข้อมูลหลักของหมู่บ้านดำเนินงานและรับทราบผลพร้อมกันทั้ง 3 ส่วนอย่างทันท่วงที
  • ‘HOMEWISER’ – นวัตกรรมดีไซน์แห่งคุณภาพชีวิตที่จะส่งมอบความอุ่นใจในการทำนุบำรุงที่อยู่อาศัยในมิติใหม่ ซึ่งพร้อมเป็นผู้เชี่ยวชาญประจำบ้าน(Personal Home Advisor) ตลอดการอยู่อาศัย แตกต่างด้วยแนวคิดการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน(Preventive  Maintenance) บริการตรวจเช็คและวางแผนสุขภาพบ้านโดยผู้เชี่ยวชาญ(Home Health Check & Planning) พร้อมเก็บบันทึกข้อมูลต่างๆ ไว้อย่างเป็นระบบผ่านฐานข้อมูลที่สะดวกต่อการเข้าตรวจเช็คทั้งเจ้าของบ้าน และทีมบริการดูแลก่อนเกิดความเสียหายด้วยระบบการแจ้งเตือนอัตโนมัติ เมื่ออุปกรณ์หรือระบบต่างๆ ภายในบ้านถึงรอบการดูแลพร้อมบริการเสริมอื่นๆ (On-Demand Service) ที่เลือกได้ตามใจความต้องการของผู้อยู่อาศัย

 

AP KATSAN – HOMEWISER – YourNextU

นางสาวนิภัทรา ตั้งพจน์ทวีผล Executive Director ศูนย์พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียนหรือเอสอีเอซี (SEAC) กล่าวว่า “เอสอีเอซีต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ทุกคนเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาวันนี้กระแส Digital Disruption ทำให้ความรู้ ความสามารถของคนในปัจจุบันล้าสมัยลงอย่างรวดเร็ว หลายคนเริ่มตระหนักถึงความสำคัญของการรีสกิล(Re-skill) เพื่อให้ก้าวทันโลกที่เปลี่ยนแปลงได้ทันเวลา โดยเรา ตั้งใจสร้างสรรค์และออกแบบนวัตกรรมและระบบนิเวศแห่งการเรียนรู้ที่ตอบสนองความเปลี่ยนแปลงของโลก รูปแบบการใช้ชีวิต และสไตล์การเรียนรู้ของคนทุกเพศทุกวัย เพื่อร่วมสานต่อพันธกิจในการส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับทุกคนในสังคม”

‘YourNextU’ นวัตกรรมดีไซน์ที่เกิดขึ้นเพื่อดิสรัปการศึกษาครั้งแรกของโลก ด้วยจุดต่างในการเป็น World-Class Education Service กับโมเดลการเรียนรู้แบบ Learning Buffet Model เรียนแบบไม่สิ้นสุดเรียนซ้ำได้อย่างไม่จำกัดกับคลาสและโปรแกรมระดับโลกกว่า 300 หลักสูตร ผสมผสานรูปแบบการเรียนรู้ทั้ง

1. Classroom การเข้าคลาสเพื่ออบรมในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในหลักสูตรต่างๆ

2. Social Learning การเรียนรู้ในรูปแบบแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข้อมูล หรือเรื่องราวจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเรียน วิทยากร นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ หรือผู้นำทางความคิด ผ่านกิจกรรมพิเศษที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ

3. Online เรียนรู้เนื้อหาผ่านโปรแกรมการเรียนรู้ออนไลน์ที่คัดกรองและคัดสรรมาแล้วว่าดีที่สุด มาตรฐานระดับสากล พร้อม Subtitles ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกเวลา และสถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกได้

4. Library คลังความรู้ที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดได้อย่างไม่จำกัดออกมาเป็น “คัมภีร์พิชิตความสำเร็จ” เพื่อปฎิบัติตามได้ทันที และเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อและรูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะกับตนเองได้อย่างอิสระไม่จำกัดหัวข้อและจำนวนครั้งภายในระยะเวลา 1 ปี  อีกทั้งยังมีการอัพเดทหลักสูตรใหม่เพิ่มเติมทุกเดือนเพื่อให้มีความทันสมัยตลอดเวลาและสามารถปรับเปลี่ยนหลักสูตรให้เข้ากับสถานการณ์ ความต้องการของผู้เรียนได้เช่น หลักสูตร Design Thinking ต้นฉบับจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด, หลักสูตร Outward Mindset จาก The Arbinger Institute, หลักสูตร Self-Leadership จาก The Ken Blanchard Companies รวมถึงหลักสูตรเพื่อสร้างทักษะใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์ยุค 4.0 อีกมากมาย ซึ่งทั้งหมดจะถูกพัฒนาเนื้อหาร่วมกับเจ้าของหลักสูตรให้เหมาะสมกับบริบททางสังคมและวัฒนธรรมของตนเองทำให้ผู้เรียนสามารถนำไปปรับใช้กับงานและการดำเนินชีวิตประจำวันทลายทุกข้อจำกัดในการเข้าถึงโอกาสใหม่ของการศึกษาด้วยค่าบริการเพียง 12,000 บาท/ปี

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)