“แสนสิริ” ต่อยอดคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนสู่เมืองหัวหิน เปิดตัว “Sansiri Backyard x Hua Hin” สานต่อเจตนารมณ์ด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชมแห่งจุดเริ่มต้นของแสนสิริ

สร้างประโยชน์จากพื้นที่รอพัฒนา 1 ไร่ เป็นสวนผักและผลไม้ออร์แกนิคใจกลางเมืองหัวหิน

นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ชุมชนหัวหินนับเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของเรา กับ ‘บ้านไข่มุก’ คอนโดมิเนียมโครงการแรกของแสนสิริ ที่ตั้งอยู่บนหาดหัวหิน และยังเป็นโครงการแฟล็กชิพแห่งแรกที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวแสนสิริตลอดมาจนถึงปัจจุบัน และกว่า 35 ปีที่แสนสิริได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนจนมีโครงการถึง 21 แห่ง ทำให้มีความผูกผันกับเมืองหัวหินเป็นอย่างมากและเมื่อบริษัทฯได้วางเป้าหมายสำคัญในการสร้างจุดเปลี่ยนด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของวงการอสังหาฯ ไทย

Sansiri Backyard x Hua Hin (ภาพที่11 )
(ช้ายไปขวา) 1. นางสาวไพลิน กองพันธ์ รองนายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน 2. นางจริยา จันทร์เจิดศักดิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

 

โปรเจค Sansiri Backyard จึงเป็นอีกหนึ่งก้าวยิ่งใหญ่ในการสานต่อพันธกิจ Sansiri Green Mission ปลูกความรับผิดชอบต่อโลก ต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มต้นจากพนักงานของเรา ไปสู่ลูกบ้านและชุมชน ด้วยการสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวรอบตัวจากการปลูกผัก เพื่อส่งต่อไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ที่เปี่ยมด้วยสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดีให้กับทุกคน ผ่านการปั้น Sansiri Backyard คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน บนพื้นที่รอพัฒนาขนาด 15 ไร่ ที่ T77 Community บนสุขุมวิท 77 และอีก 1 ไร่ ที่ชุมชนหัวหิน อันเป็นจุดเริ่มต้นบนเส้นทางอันยิ่งใหญ่ของแสนสิริ”

Sansiri Backyard x Hua Hin (ภาพที่1 )

 

Sansiri Backyard x Hua Hin ก่อเกิดจากความตั้งใจจริงของแสนสิริในการผลักดันให้ชุมชนหัวหินเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแห่งอนาคต (A Sustainable City of the Future) จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างสรรค์สวนผักสีเขียวจากพื้นที่รอบตัว ตลอดจนสนับสนุนการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชนหัวหิน ผ่านหลัก 3Gs ‘Green-Grow-Give’

Sansiri Backyard x Hua Hin

 

  • Green การสร้างประโยชน์บนพื้นที่รอพัฒนาขนาด 1 ไร่ ให้เป็นคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนใจกลางเมืองหัวหิน ตั้งอยู่ที่ซอย หัวถนน 23 ตำบลหนองแก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  • Grow ปลูกผักและผลไม้ออร์แกนิค อาทิ ผักกาดคอส ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด เรดโอ๊ค กรีนโอ๊ค ฟิลเลย์ ไอซ์เบิร์กและเมล่อน เพื่อเติมเต็มประสบการณ์ในการใช้ชีวิตที่เปี่ยมด้วยสุขภาพกาย สุขภาพใจ จากการรับประทานผลผลิตจากธรรมชาติที่สดใหม่ มีคุณภาพ ปลอดสารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปลูกความเป็นคอมมูนิตี้แบบยั่งยืนในชุมชนหัวหิน ที่เปิดให้เด็ก ๆ และชาวหัวหินที่สนใจเรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างสมดุลระหว่างสังคมเมืองกับสิ่งแวดล้อมแบบ Well-Being ผ่านการใช้เวลาร่วมกันบน Sansiri Backyard x Hua Hin
  • Give ส่งมอบสุขภาพที่ดีตามแนวคิด Well-Being ที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพนักงานแสนสิริและพลัสฯในท้องที่ ผ่านการแบ่งปันผลผลิตบางส่วน เผื่อแผ่ไปยังครอบครัวแสนสิริ โรงเรียนรอบข้างพื้นที่และชุมชนในเมืองหัวหิน

Sansiri Backyard x Hua Hin (ภาพที่8 )

 

“หลังจากการเปิดแบบ Soft Launch ไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เราได้เก็บเกี่ยวผลผลิตจาก Sansiri Backyard x Hua Hin ไปแล้ว 4 ครั้ง และแบ่งปันไปสู่ครอบครัวแสนสิริ, นักเรียนและอาจารย์กว่า 6,588 คน ในโรงเรียน 6 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก, โรงเรียนสมถวิล หัวหิน, โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย, โรงเรียนวังไกลกังวล, โรงเรียนดรุณศึกษาและโรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา รวมทั้งชุมชนในเมืองหัวหินอีกกว่า  6 แห่ง โดย Sansiri Backyard x Hua Hin จะเปิดเป็นคอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ณ เมืองหัวหิน ไปจนถึงสิ้นปี 2020 เราคาดว่า จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกกว่า 12 ครั้ง และแบ่งปันผลผลิตไปสู่ชาวหัวหินกว่า 10,000 ต้น” นางจริยา กล่าวเสริม

Sansiri Backyard x Hua Hin (ภาพที่10 )

 

“เราเชื่อว่า การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไม่ได้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง เพราะสวนสีเขียวในเมืองสามารถเกิดขึ้นได้ หากทุกคนร่วมมือร่วมใจและลงมือทำจริง แสนสิริขอเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้หัวหินเป็นเมืองเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืนแห่งอนาคต พร้อมส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Well-Being ตลอดจน จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวหัวหินสร้างสรรค์พื้นที่สีเขียวในบ้านของตนเอง และขยายต่อสู่ชุมชนกับ Sansiri Backyard x Hua Hin คอมมูนิตี้สีเขียวเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน ณ เมืองหัวหิน” นางจริยา สรุป

Sansiri Backyard x Hua Hin (ภาพที่4 )

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)

RELATED ARTICLE