ข่าวดีปลายปี ครม. ไฟเขียว “บ้านดีมีดาวน์” คืนเงินดาวน์ 50,000 บ. ช่วยคนซื้อบ้านใหม่ 1 แสนราย ลงทะเบียน 11 ธค. นี้

ช่วงสิ้นปีแบบนี้ รัฐบาลใจดีมอบของขวัญให้ประชาชนและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจปลายปี ด้วยโครงการ “บ้านดีมีดาวน์” ช่วยคนดาวน์บ้านใหม่ จ่ายเงินสดคืนให้ 5 หมื่นบาท เพื่อลดภาระและสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยเปิดลงทะเบียน 11 ธ.ค. นี้  จำนวน 1 แสนรายเท่านั้น

 

เมื่อวันที่ 26 พ.ย.2562 ที่ประชุมครม. เห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2562 ด้วยชุดมาตรการ 3 ชุด หนึ่งในนั้นคือ มาตรการลดภาระการซื้อที่อยู่อาศัย ในโครงการ “บ้านดีมีดาวน์”  โดยรัฐบาลจะช่วยผ่อนดาวน์ (Cash Back) จำนวน 50,000 บาทต่อราย ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมมาตรการต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  •  เป็นผู้ที่มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อเดือน หรือไม่เกิน 1,200,000 บาทต่อปี
  • เป็นผู้ที่อยู่ในระบบฐานภาษีอากรของกรมสรรพากร จำนวน 100,000 ราย
  • เป็นผู้ที่ผ่านเกณฑ์ตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • ระยะเวลาโครงการ 27 พฤศจิกายน-31 มีนาคม 2563

โดยผู้ซื้อที่มีการซื้อและทำนิติกรรมบ้านแล้วเสร็จ ตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. 2562 จะมีสิทธิ์ได้รับเงินดาวน์คืน แต่ต้องไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ บ้านดีมีดาวน์.com ตั้งแต่วันที่ 11 ธ.ค.2562 เป็นต้นไป และจะต้องลงทะเบียนให้ทันใน 100,000 ราย ถึงจะได้เงินดาวน์คืน ส่วนผู้ที่ลงทะเบียนหลังวันที่ 11 ธ.ค.2562 จะต้องรอ SMS ยืนยันสิทธิจากกรมการปกครองและกรมสรรพากร และนำเอสเอ็มเอสไปขอยื่นกู้ เพื่อรับเงินดาวน์คืน

โครงการนี้ให้สิทธิ์กับผู้ยื่นขอสินเชื่อที่อยู่อาศัยกับทุกธนาคารทั้งเฉพาะกิจของรัฐและพาณิชย์ แต่กำหนดให้เป็นบ้านใหม่ที่ซื้อจากผู้ประกอบการเท่านั้น ซึ่งมีเหลืออยู่ในระบบ 270,000 ยูนิต โครงการนี้จะใช้เงินงบประมาณ 5,000 ล้านบาท โดยจะเป็นการคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ มีธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้ดำเนินการคืนเงินให้

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)

RELATED ARTICLE