SC ASSET รับรางวัล BCI ASIA AWARDS 2016 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 5

คุณมานิจ บรรจงธนกิจ ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนบริษัทฯรับรางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจำปี 2559 (Top 10 Developers Awards 2016) จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอร์เมชั่น จำกัด และ Futrure Arc Journal โดยรางวัลนี้ได้รับต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 ซึ่งโครงการที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ได้แก่ SALADAENG ONE (ศาลาแดง วัน), PAVE RANGSIT (เพฟ รังสิต) โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้างจนเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค โดยมี มิสแอนนา ครัพส์ Chief Human Resources Development Officer BCI Academy Director เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ แกรนด์ สุขุมวิท เร็วๆนี้

SC ASSET รับรางวัล BCI ASIA AWARDS 2016 - ภาพที่ 1

SC ASSET รับรางวัล BCI ASIA AWARDS 2016 - ภาพที่ 2

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)