แสนสิริออกหุ้นกู้ 5 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท จำหน่าย 18 – 21 กันยายน 2560 ผ่านสาขาของ KBANK

แสนสิริออกหุ้นกู้ 5 ปี มูลค่า 2,000 ล้านบาท จำหน่าย 18 – 21 กันยายน 2560 ผ่านสาขาของ KBANK

แสนสิริออกหุ้นกู้ 5 ปี - (ภาพที่ 3)

นายอภิชาติ จูตระกูล (ที่ 3 ซ้าย) ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (SIRI) พร้อมด้วยนายวันจักร์  บุรณศิริ (ที่ 2 ซ้าย) ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ และนายสมชาย  ชาญธนเวทย์ (ที่ 1 ซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ร่วมลงนามกับ นายปรีดี ดาวฉาย (ที่ 3 ขวา) กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมผู้บริหาร นายสุวัฒน์  เตชะวัฒนวรรณา (ที่ 1 ขวา) รองกรรมการผู้จัดการ และนายธิติ  ตันติกุลานันท์ (ที่ 2 ขวา) ผู้บริหารสายงานธุรกิจตลาดทุน ในการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2560 มูลค่า 2,000 ล้านบาท อายุ 5 ปี กำหนดไถ่ถอน ในปี 2565 ดอกเบี้ย 3.35 % จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัทฯ ทุกรุ่นที่ยังไม่ครบกำหนดไถ่ถอน ในวันที่ 12-13 กันยายน 2560 และเสนอขายประชาชนทั่วไป ในวันที่ 18-21 กันยายน 2560  ซึ่งบริษัท ทริสเครดิต เรทติ้ง ได้จัดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ดังกล่าวไว้ที่ BBB+ สำหรับเงินทุนที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งนี้เพื่อซื้อที่ดินสำหรับการพัฒนาโครงการใหม่ และ/หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัทต่อไป

ถ้าเห็นว่าไอเดียของเรามีประโยชน์ และเป็นที่ถูกใจชาวอยู่สบาย ช่วย กด LIKE ด้านล่าง สำหรับให้กำลังใจทีมงานด้วยนะคะ ขอบคุณครับ
...

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)