หลากหลายไอเดียโครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งดีและแย่ เราทำอะไรได้มากกว่าทางคอนกรีตหรือไม่

· 3 min read

วันนี้อยู่สบายพามาดูรายละเอียด โครงการพัฒนาพื้นที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ที่ทางรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาพื้นที่บริเวณโครงการให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ประชาชนทุกคนได้ใช้สอยร่วมกันอย่างคุ้มค่า เพื่อให้เป็นสัญลักษณ์ (The New Landmark) ของประเทศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอเนกประสงค์เพื่อใช้เป็นเส้นทางสัญจรรองรับการเดินทางด้วยจักรยาน (Bike Lane) รวมถึงใช้เป็นพื้นที่สำหรับการชมทัศนียภาพริมแม่น้ำเจ้าพระยา การพักผ่อนหย่อนใจ การออกกำลังกาย และการจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ลองมาดูรายละเอียดกันดีกว่าค่ะ

โครงการพัฒนาริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีระยะทางทั้งหมดตามแผนพัฒนากว่า 50 กิโลเมตร จากบริเวณสะพานพระราม 7 ถึงบริเวณพื้นที่บางกระเจ้า

Friends of the River_ภาพที่1515

 

โดยช่วงระยะที่ 1 จะเริ่มตั้งแต่สะพานพระราม 7 ถึงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความยาวฝั่งละ 7 กิโลเมตร (รวม 14 กิโลเมตร) ซึ่งถ้าหากโครงการประสบความสำเร็จจะมีการสร้างทางเดินใน phase ถัดไปผ่านเกาะรัตนโกสินทร์ไปถึงบริเวณบางกระเจ้า (ซึ่งเปรียบเสมือนปอดของกรุงเทพมหานคร) รวมระยะทางทั้งสองฝั่งยาว 50 กิโลเมตร

Friends of the River_ภาพที่2222

 

โครงการพัฒนาริมน้ำเจ้าพระยา มีวัตถุประสงค์หลักของโครงการ เพื่อจัดพื้นที่ให้บูรณาการกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพประชาชน ส่งเสริมการใช้จักรยานในการสัญจร พักผ่อนหย่อนใจ และนันทนาการ การกีฬา และการท่องเที่ยว รวมทั้งด้านการเดินทางปลอดภัยริมแม่น้ำที่มีทัศนียภาพสวยงามเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ของประเทศ แต่จากรูปภาพที่นำเสนอออกมาในตอนแรกนั้น เป็นการสร้างเส้นทางจักรยานตลอดแนวริมแม่น้ำ มูลค่า 14,000,000,000 บาท (อ่านว่า!! หนึ่งหมื่นสี่พันล้านบาท!!!!)

ซึ่งลักษณะของโครงการเป็นโครงสร้างพื้นคอนกรีตบนตอม่อเดี่ยวที่ยื่นไปในแม่น้ำ เจ้าพระยาทั้ง 2 ฝั่ง ความยาวฝั่งละประมาณ 7 กิโลเมตร รวมระยะทางประมาณ 14 กิโลเมตร มีขนาดของกว้างของพื้นที่ประมาณเกือบ 20 เมตร  โดยระดับพื้นทางเดินนั้นจะอยู่ระดับเดียวกับเขื่อนเดิม และเพิ่มระดับความสูงเขื่อน อีก 0.45 เมตร ซึ่งรวมความสูงเขื่อนทั้งหมดจะอยู่ที่ 3.25 เมตร จากระดับน้ำทะเลและมีลักษณะเดียวกันตลอดแนว

Friends of the River_ภาพที่17

 

ความยาวของโครงการเปรียบเทียบได้กับความยาวรอบสนามฟุตบอลมาตรฐาน 40 รอบ โดยรูปแบบการก่อสร้างมีการปักเสาเข็มลงในแม่น้ำเจ้าพระยากว่า 468 ต้น ขนาดของตอม่อมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 เมตร นอกจากนี้ขนาดของทางจักรยานความกว้างฝั่งละ 12-15 เมตร สามารถเปรียบได้กับความกว้างของทางด่วนศรีรัตน์  ส่วนขนาดของพื้นที่โครงการ 168,000 ตารางเมตร เทียบเท่ากับห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ 2 แห่ง

แต่ !!!!  …  นั่นก็เป็นภาพฝันในกระดาษที่รัฐบาลสร้างขึ้นมา

โดยที่ก็ไม่อาจรู้ได้ว่ามีผู้เชี่ยวชาญคนไหนเป็นคนให้คำปรึกษาลุงตู่ของเรา

(จะโดนเรียกไปปรับทัศนคติไหม 5555  ^___^”)

 

ดูข้อมูลเบื้องต้นของโครงการที่เป็น Landmark ที่จะเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครกันไปแล้ว ถ้าได้ติดตามสื่อออนไลน์ก็จะเห็นว่า จะมีกระแสที่ค่อนข้างอยากจะให้พิจารณาทบทวนการออกแบบโครงการใหม่ เนื่องจากรูปแบบที่ออกมาในตอนแรกนั้นเป็นโครงสร้างคอนกรีตขนาดใหญ่ตลอด 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานี้ ซึ่งย่อมส่งผลต่อระบบนิเวศ, การไหลของน้ำ ยังไม่นับรวมผลกระทบที่จะเกิดกับชุมชน และภูมิทัศน์โดยรอบ

วันนี้อยู่สบายเลยยกเอาการออกแบบพื้นที่ริมน้ำของประเทศต่างๆ ที่ทางกลุ่ม Friends of River  ซึ่งเป็นเพจเฟซบุ๊คของกลุ่มสถาปนิก, นักออกแบบ, นักวางผังเมือง และผู้เกี่ยวข้องต่างๆหลายด้านในวงการออกแบบของไทย  ที่แสดงจุดยืน อยากให้คิดทบทวนถึงการสร้างทางเดินริมน้ำ ได้นำเสนอเอาไว้มาให้ชมกันค่ะ

Project Meganom, Moscow River, Russia

เป็นโครงการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมน้ำครั้งยิ่งใหญ่ของกรุงมอสโคว มีจุดประสงค์หลักในการสร้างพื้นที่สีเขียวริมน้ำที่สามารถรวบรวมศิลปวัฒนธรรมทั้งเก่าและใหม่ พื้นที่การเรียนรู้ใหม่ ไปจนถึงพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจเข้าด้วยกัน และอีกจุดประสงค์หลักของโครงการนี้ก็คือ การเชื่อมโยงสิ่งอำนวยความสะดวก (Facilities) ต่างๆของเมือง โดยออกแบบให้มีการเชื่อมต่อโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น รวมถึงพื้นที่เปลี่ยนถ่ายของระบบโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้ ได้แก่ ระบบ local metro, bus, tram, ferry ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดจุดเปลี่ยนถ่ายริมน้ำที่เชื่อมต่อการสัญจรทั้งทางรถ ทางรางและทางเรือ

Friends of the River_ภาพที่202

 

จะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ริมน้ำของกรุงมอสโควนี้จะเปลี่ยนจาก barrier เป็น link ซึ่งมีพื้นที่สีเขียวเปรียบเสมือนแม่เหล็กที่ยึดโยงสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ศิลปวัฒนธรรม การเรียนรู้ หรือจุดเปลี่ยนถ่ายการสัญจรเหล่านี้เข้าด้วยกัน

Friends of the River_ภาพที่101

 

LA River, LA, USA

เป็นโครงการฟื้นฟูพื้นที่แม่น้ำ LA จากเดิมที่ในปี ค.ศ.1983 มีการดาดผิวคอนกรีตตลอดแนวแม่น้ำ ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างคนกับแม่น้ำ คนไม่รับรู้ถึงแม่นำ้ที่ไหลผ่านตัวเมืองไป จึงได้มีการจัดทำโครงการฟื้นฟูพื้นที่แม่น้ำ LA ขึ้นเพื่อรื้อเอาตลิ่งดาดแข็งออกและทำเป็นตลิ่งธรรมชาติฟื้นฟูระบบนิเวศและเป็นพื้นที่สาธารณะรวมถึงเป็นบรรยากาศที่ดีของเมือง

Friends of the River_ภาพที่303

ปัจจุบัน โครงการดังกล่าวกำลังอยู่ในระยะของการประเมิณผลกระทบหรือการทำ EIA หลังจากผ่านการทำประเมินแล้ว จึงจะสามารถยื่นโครงการเข้าสภาฯเพื่อของบในการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

 

City Deck, Wisconsin, USA

โครงการ City deck เป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่สาธารณะริมน้ำเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชน จากเดิมซึ่งเป็นพื้นที่โล่งร้างริมน้ำ มีการใช้งานเป็นเส้นทางสัญจรและที่จอดรถ ชุมชนถูกตัดขาดจากแม่น้ำจากระดับของคันเขื่อน จึงได้มีการให้ สถาปนิกผังเมือง และ ภูมิสถาปนิกวางผังปรับปรุงพื้นที่ โดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

Friends of the River_ภาพที่707

โครงการ City deck มีความยาวเพียง 400 เมตร แต่รูปแบบของพื้นที่มีความเปลี่ยนแปลงไปตลอดแนว เพื่อให้ตอบรับกับความต้องการของพื้นที่ที่แตกต่างกัน ทั้งเขตพื้นที่ชุมชน และ พื้นที่พาณิชยกรรม โดยมีการใช้งานเป็นเส้นทางสัญจร ทางเดิน วิ่ง ขี่จักรยาน รวมถึงมีพื้นที่เปิดโล่งเพื่อการรวมตัวนันทนาการชุมชน เช่น สนามเด็กเล่น พื้นที่จัดงานเทศกาล และงานคอนเสิร์ต

 

BIG U, New York “ Resilience ”

โครงการสวนสาธารณะ BIG U ตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะแมนฮัทตั้น ประเทศสหรัฐอเมริกา บริเวณพื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณที่ค่อนข้างต่ำจึงได้รับผลกระทบจากคลื่นพายุ และน้ำทะเลหนุนสูง เนื่องจากอยู่ติดทะเล จึงส่งผลให้มีแผนที่จะก่อสร้างโครงสร้างสำหรับป้องกันปัญหาดังกล่าว

Friends of the River_ภาพที่11

ผู้ออกแบบจึงมีแนวคิดในการออกแบบพื้นที่โดยสอดแทรกโครงสร้างป้องกันน้ำท่วมไปกับงานภูมิสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงการใช้งานที่เหมาะสม สภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ เอกลักษณ์ของชุมชน และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชน และประชาชนในเมือง ซึ่งมีการแบ่งพื้นที่บางส่วนเพื่อยอมให้น้ำท่วมถึงในช่วงมรสุม และสามารถใช้งานได้ในฤดูกาลอื่น โดยกระบวนการออกแบบนั้นคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย และชุมชนที่โครงการดังกล่าวพาดผ่าน เป็นระยะทาง 16 กิโลเมตร จึงเป็นโครงการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

Friends of the River_ภาพที่20

มาดูการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำในเอเชียใกล้ๆตัวกันบ้าง

Shanghai houtan park, Shanghai, China

โครงการ Shanghai Houtan Park มีจุดมุ่งหมายในการเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายไปเป็นพื้นที่สาธารณะที่ปลอดภัย เป็นโครงการที่นำเอาพื้นที่อุตสาหกรรมร้างมาปรับปรุงเป็นพื้นที่สีเขียวของเมืองเพื่อรองรับการจัดงาน EXPO และใช้เป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง นอกจากนี้มีประโยชน์ในการควบคุมน้ำท่วม

Friends of the River_ภาพที่6
เนื่องจาก Flood wall คอนกรีตที่มีอยู่เดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อป้องกันน้ำท่วม เป็นโครงสร้างที่แข็งและไม่มีชีวิตชีวา ความผันผวนของน้ำขึ้นน้ำลงทำให้เกิดซากขยะในพื้นที่และตัดการเข้าถึงของคนกับแม่น้ำ บริเวณพื้นที่จึงได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้างบรรยากาศริมตลิ่ง และยังมีส่วนช่วยในการบำบัดน้ำอีกด้วย

Friends of the River_ภาพที่5

HAN RIVER, South Korea “ Green Network ”

Friends of the River_ภาพที่12

เป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ริมแม่น้ำฮัน เนื่องจากมีการพัฒนาที่เร่งรีบ การสร้างทางเดินและทางจักรยานขนาดใหญ่ติดริมแม่น้ำ ทำให้เกิดปัญหาตามมา สูญเสียระบบนิเวศ ริมน้ำมีการตัดขาด การเข้าถึงริมแม่น้ำของเมือง การพัฒนาเมืองทำให้ทัศนียภาพเปลี่ยนแปลงไป การพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ริมแม่น้ำฮัน คือการเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำ การเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิม และเพิ่มการเชื่อมต่อพื้นที่สีเขียวริมแม่น้ำเข้าสู่พื้นที่สีเขียวในเมือง มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดาดแข็งเป็นพื้นที่สีเขียว ทำให้ด้านเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมพัฒนาขึ้น

 

Bishan Park, ” Hard to Soft “

โครงการสวนสาธารณะ Bishan park เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่ปี 1989 ในอดีตลักษณะพื้นที่ดังกล่าวเป็นลำรางคอนกรีตที่เป็นโครงสร้างสำหรับการระบายน้ำจากปัญหาน้ำท่วม ผลจากการก่อสรางลำรางคอนกรีตทำให้ชุมชนใกล้เคียงถูกตัดขาดออกจากกัน

Friends of the River_ภาพที่9

Friends of the River_ภาพที่8

จึงมีการปรับเปลี่ยนลำรางคอนกรีตให้เป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับประชาชนโดยมีการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เป้าหมายเพื่อลักษณะการจัดการน้ำไหลนองบนผิวดินอย่างยั่งยืน ด้วยวิธีการทางพันธุวิศวกรรม เพื่อส่งเสริมให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ และ เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับประชาชนอีกด้วย

Friends of the River_ภาพที่10

 

River of life, KL, Malaysia

โครงการ River of Life คือการจัดการประกวดแบบเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ริมแม่น้ำ klang เมืองกัวลาลัมเปอร์ โครงการมีระยะทั้งสิ้น 10.7 กิโลเมตร มีการแบ่งเขตพัฒนาเป็นทั้งสิ้น 11 เขต โดยมีจุดประสงค์ของโครงการเพื่อการปรับปรุงคุณภาพน้ำ และการจัดการขยะ การวางผังแม่บทพื้นที่ การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณพี้นที่ริมน้ำ และการพัฒนาย่านและเมือง โดยได้มีการจัดการประกวดแบบและเปิด public vote เพื่อให้ได้ผังแม่บทที่มาจากประชาชน จากนั้นจึงมีการพัฒนาแบบรายละเอียดในแต่ละพื้นที่ต่อไป

Friends of the River_ภาพที่4

แน่นอนว่าเหรียญมี 2 ด้านเสมอ  ดูงานสวยๆ ที่ประสบความสำเร็จไปแล้ว  เรามาดูงานพัฒนาที่ FAIL กันบ้าง !!!

Pasig River, Philippine

โครงการทางเดิน-ปั่นจักรยานริมแม่น้ำ Pasig ยาว 26 กิโลเมตร ที่กรุงมะนิลา ได้เปลี่ยนสภาพกลายเป็น “ที่พักอาศัย” ภายในช่วงพริบตาเดียว โดยที่บ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ตรงทางเดินริมน้ำนั้นไม่ต้องลงเข็ม เพราะรัฐได้ลงให้แล้วในรูปแบบของทางเดินริมน้ำ เพียงแค่กั้นฝาก็ได้บ้านแล้ว

Friends of the River_ภาพที่25

ทางสำนักงานตำรวจมะนิลาเองนั้นก็ไม่สามารถจัดกองกำลังคุมเส้นทางริมน้ำได้ตลอด 26 กิโลเมตร ทางเดินสายนี้จึงกลายเป็นที่อยู่อาศัยของคนเมืองที่ไม่สามารถซื้อคอนโดราคาแพงของรัฐและเอกชนได้

Friends of the River_ภาพที่24

ส่วนภาพนี้เป็นภาพที่ทางรัฐบาลอยากจะให้เป็นค่ะ

Friends of the River_ภาพที่26

 

เห็นไหมคะว่าไม่ใช่การพัฒนาพื้นที่ริมน้ำในทุกรูปแบบจะประสบความสำเร็จเหมือนกัน

ไปดูการออกแบบพื้นที่ริมน้ำในหลายประเทศทั้งประเทศในแทบเอเชียและยุโรปกันมาแล้ว ซึ่งแต่ละโครงการ ยกเว้นของฟิลิปปินส์นั้น ค่อนข้างจะมีกระบวนการ ขั้นตอนในการออกแบบที่ให้ความสำคัญกับหลายๆด้าน ทั้งการเชื่อมต่อกันระหว่างชุมชนและประชานชนในเมือง รวมไปถึงการเชื่อมต่อกันระหว่างระบบขนส่งมวลชนต่างๆในการเข้าถึงพื้นที่ พื้นที่สีเขียว ระบบนิเวศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งจากตัวอย่างจะเห็นว่า สมัยก่อนนั้นต่างประเทศนิยมจะทำพื้นที่คอนกรีตริมน้ำ แต่พอยุคสมัยเปลี่ยนไปก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ไปให้เหมาะสมกับเอกลักษณ์ในแต่ละพื้นที่นั้นๆ กลับมาดูที่โครงการพัฒนาริมน้ำของไทยที่กำลังจะเกิดกันบ้างค่ะ ของเดิมที่ได้มาการเผยแพร่ออกมานั้นเป็นทางเดินและทางจักรยานยาวกว่าด้านละ 7 กิโลเมตร ความกว้างนั้นอยู่ที่เกือบ 20 เมตรกันเลย

Friends of the River_ภาพที่2121

ซึ่งทางกลุ่ม Friends of the River ได้มีการทำข้อเสนอเชิงกายภาพ ในการฟื้นฟูริมนํ้าให้เป็นได้มากกว่าทางเดินริมนํ้า เพื่อการพัฒนาพื้นที่ริมนํ้าที่ยั่งยืนทั้งด้าน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม แบ่งเป็น 6 ข้อ ได้แก่

Friends of the River_ภาพที่2323

1) การออกแบบพื้นที่ริมนํ้าซึ่งไม่ใช่เพียง “ทางเดินริมนํ้า” แต่เป็นการพัฒนาฟื้นฟูย่านต่างๆโดยรอบ เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในท้องถิ่น และเป็นการรองรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน

2) การออกแบบให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต การเก็บรักษาและพัฒนาพื้นที่ที่มีคุณค่าทั้งทางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ของพื้นที่ เช่น วิถีชีวิตชุมชนริมนํ้า วัด และโบสถ์ที่เก่าแก่ เพื่อเป็นมรดกและ เป็นแลนด์มาร์คที่แท้จริงของแม่นํ้า

3) การออกแบบที่ไม่รบกวนแม่นํ้ารวมถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศริมนํ้า โดยการยื่นโครงสร้างลงพื้นที่แม่นํ้าน้อยที่สุด เพิ่มการพัฒนาพื้นที่ขอบนํ้าอย่างเป็นธรรมชาติเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ และเป็นพื้นที่แก้มลิงรับนํ้า

4) การออกแบบที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการพัฒนาพื้นที่รองรับเป็น node การเปลี่ยนถ่าย เครือข่ายการคมนาคม รถ-ราง-เรือ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงพื้นที่ริมนํ้าได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เป็นผลให้มีการใช้งานบริเวณริมนํ้ามากยิ่งขึ้น

5) การพัฒนาพื้นที่โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อร่วมพัฒนาพื้นที่สาธารณะที่มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการการใช้งานในแต่ละส่วน ไม่เป็นที่รกร้าง และมีคุณค่าต่อสังคม แม่นํ้า และสิ่งแวดล้อม

6) การพัฒนาเครือข่ายพื้นที่สีเขียว การเชื่อมต่อริมนํ้านั้นไม่จำเป็นต้องยื่นลงไปในแม่นํ้าเพียงอย่างเดียว การ พัฒนาพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สีเขียวที่มีอยู่เดิมให้มีการเชื่อมต่อกันโดยสะดวกจะช่วยทั้งในเรื่องการพัฒนา ชุมชนและเป็นการสร้างความน่าสนใจตอบรับกับการใช้งานพื้นที่ริมนํ้าของคนไทยมากยิ่งขึ้น เช่นการแบ่งพื้นที่ส่วนของราชการเพื่อใช้เป็นพื้นที่สาธารณะของประชาชน การปรับปรุงส่วนพื้นที่โล่งของศาสนสถานเพื่อ ใช้เป็นพื้นที่สาธารณะรองรับงานประเพณีตามเทศกาล ปรับปรุงพื้นที่รกร้างเพื่อเป็นพื้นที่รับนํ้า และเป็นพื้นที่ ฟื้นฟูระบบนิเวศริมตลิ่ง เป็นต้น

และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา คณะกรรมการอำนวยการโครงการได้เลื่อนการดำเนินการก่อสร้างจากเดือนมกราคม 2559 ไปเป็นเดือนมิถุนายน 2559 เนื่องจากติดปัญหาเรื่องการออกแบบ และการขออนุญาตการก่อสร้างในพื้นที่โครงการ ซึ่งตอนนี้เองอยู่ระหว่างดำเนินการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาโครงการ คาดว่าออกแบบรายละเอียดแล้วเสร็จเดือนมกราคม 59 โดยที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับบริษัทที่ปรึกษาให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ และคำนึงถึงความรู้สึกนึกคิดของประชาชน อยากให้โครงการดังกล่าวสำเร็จด้วยความเรียบร้อย จึงจำเป็นต้องทำทุกอย่างด้วยความรอบคอบ นอกจากนี้ ปลัดกรุงเทพมหานครขอให้ทุกหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุกให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ ตลอดจนดำเนินการในส่วนต่างๆ ให้ส่งผลกระทบน้อยที่สุด ยังไงก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปว่าการที่ขยายเวลาออกไปนั้น ตัวโครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาจะออกมาเป็นในรูปแบบคอนกรีตยาวเหมือนเดิมหรือเปล่า

Cr. FB : Friends of the River , ภาคีพัฒนาพื้นที่ริมน้ำเจ้าพระยา 

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1441021266

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (2)
 1. ดีเหมือนกันครับ เราจะได้มีเอกลักษณ์ประจำประเทศ ทางบกเรามีต่อหม้อไปดอนเมือง ทางน้ำเรามีต่อหม้อไปพระรามเจ็ด

  อย่าบุกรุกนักเลยครับ ทะเลบุกรุกทำท่าเรือ เขาใหญ่บุกรุกทำถนน หนองงูเห่าบุกรุกทำสนามบิน นี่คิดจะบุกรุกแม่น้ำทำทางคนเดินอีกหรือ จะทำอะไรก็ทำบนฝั่งเถอะครับ วันหลังผมจะบอกข้อเสียให้ทราบ

 2. สนับสนุนโครงการดังกล่าว แต่

  1….จะต้องไ่ทำโครงการลุกล้ำลำน้ำ หรือตอกเสาต่อหม้อลงในน้ำเด็ดขาด ด้วยจะเกิดผลเสียตามมามากมาย

  2…จะต้องออกแบบโครงการเพื่อการสัญจรทางน้ำ ทางบกได้อย่างสะดวกเหมาะสม
  3..จะต้องคงไว้ซึ่งวิถีริมน้ำ วัฒนธรรม และการพัฒนาเพื่อดึงดูดการท่องเที่ยว
  4. โครงการจะต้องคำนึงถึง ภาวะทางชลศาสตร์ น้ำขึ้น-ลง น้ำท่วมน้ำแล้ง และการประปา อย่างถูกต้องเหมาะสม
  5..ทุกคนในประเทศนี้เข้าถึงได้และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างเหมาะสม ทุกคน

  ถ้า….” .โครงการตอกเสาเข็มลงในน้ำเมื่อไหร่ เหมือนใช้เข็มเล่มใหญ่แทงใจเจ้าแม่คงคาเมื่อนั้น “

back to top