เจ.เอส.พี. (J.S.P.) จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

· ~ 1 min read

ศ.ดร.พรชัย ชุนหจินดา ประธานกรรมการ(ที่ 5 จากซ้าย) และ นายลิขิต ลือสกุลกิจไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร(ที่ 6 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้บริหารบริษัท เจ. เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) “JSP”  จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อรายงานผลดำเนินงานประจำปี 2561 โดยบริษัทฯ ประสบความสำเร็จตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ อีกทั้งเตรียมพร้อมประกาศเดินหน้าทำรายได้ต่อเนื่อง ทั้งนี้การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 29 เม.ย. 2562 ณ ห้องแกรนด์บอลลูม ชั้น 6 โรงแรมแกรนด์ ฮาวเวิร์ด กรุงเทพ

เจ.เอส.พี. ประชุมผู้ถือหุ้น 62

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
back to top