แสนสิริสร้างมาตรฐานใหม่ร่วมลงนามในสัญญา UN Global Standards of Conduct for Business สนับสนุนความหลากหลายและความเท่าเทียมในองค์กร

· 1 min read

แสนสิริ ตอกย้ำความเป็นผู้นำธุรกิจไทย เป็นบริษัทแรกในไทยที่ได้ลงนามในข้อตกลง United Nations Global Standards of Conduct for Business หรือ มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อลดการแบ่งแยก และความเหลื่อมล้ำในกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศ LGBTI ซึ่งย่อมาจาก Lesbian (หญิงรักหญิง) Gay (ชายรักชาย) Bisexual (คนรักสองเพศ) Transgender (คนข้ามเพศ) Intersex (อินเทอร์เซ็กส์หรือเพศกำกวม)  แสนสิริมีความมุ่งมั่นที่จะสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ช่วยให้ทุกเพศทุกกลุ่มรู้สึกมีส่วนร่วมตามหลักความเท่าเทียมและความหลากหลายอันเป็นค่านิยมหลักที่แสนสิริยึดถือ สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของแสนสิริ Made for Everyone ที่เพิ่งเปิดตัวไปอย่างยิ่งใหญ่ต้นปีที่ผ่านมา

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่6)

ผู้บริหารของแสนสิริที่ร่วมลงนามในข้อตกลงดังกล่าว นำทัพโดย คุณอภิชาติ จูตระกูล (ประธานอำนวยการ) คุณเศรษฐา ทวีสิน (กรรมการผู้จัดการใหญ่) และคุณวันจักร์ บุรณศิริ (ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ) ณ พิธีลงนามครั้งสำคัญนี้ ยังได้รับเกียรติเข้าร่วมโดย คุณบาดาร์ ฟารุก หัวหน้าทีมประเทศไทยแห่งสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights: OHCHR) และคุณเรอโน เมแยร์ ผู้แทนโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ประจำประเทศไทย  (United Nations Development Programme: UNDP) เพื่อแสดงความสนับสนุนความตั้งใจของแสนสิริ เมื่อได้ลงนามในข้อตกลงในครั้งนี้เป็นผลให้แสนสิริได้เข้าร่วมกับกลุ่มบริษัทระดับโลกกว่า 200 บริษัท ไม่ว่าจะเป็นไมโครซอฟต์ กูเกิ้ล โคคา-โคล่า เน็ตฟลิกซ์ และไนกี้ เป็นต้น ซึ่งบริษัทเหล่านี้ต่างมีความตั้งใจร่วมกันที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ดีให้แก่สังคม

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่5)

 

UN Standards of Conduct for Business หรือ มาตรฐานข้อปฏิบัติทางธุรกิจขององค์การสหประชาชาติ (UN) นั้นเขียนขึ้นโดยสำนักงานของข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (Offices of the United Nations High Commissioner for Human Rights – OHCHR) โดยมีเป้าหมายเพื่อรณรงค์ 5 หลักการทางธุรกิจ ซึ่งแสนสิริได้ลงนามที่จะยึดมั่นเพื่อปรับใช้ในสถานที่ทำงาน การดำเนินการค้าขาย รวมถึงในชุมชน

 1. เคารพสิทธิมนุษยชนของกลุ่ม LGBTI ในทุกการดำเนินการและความสัมพันธ์ทางธุรกิจ
 2. ขจัดการเลือกปฏิบัติทุกรูปแบบที่มีต่อพนักงานที่เป็น LGBTI ในสถานที่ทำงาน
 3. ให้การสนับสนุนเชิงรุกแก่พนักงานที่เป็น LGBTI โดยเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวก สร้างความเชื่อมั่น ซึ่งช่วยให้พนักงานทุกท่านทำงานร่วมกันได้อย่างมีเกียรติ
 4. ป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชน ซึ่งอาจเกิดจากการกีดกันต่อลูกค้า คู่สัญญา คู่ค้า รวมถึงบุคคลอื่นๆ
 5. ผลักดันประเด็นเรื่องความเท่าเทียมอย่างเป็นสาธารณะ ซึ่งอาจรวมไปถึงการรณรงค์ในที่สาธารณะ สนับสนุนให้เกิดข้อตกลงการปฏิบัติร่วมกัน กระตุ้นให้เกิดการพูดคุยในสังคม หรือการให้ความสนับสนุนทางการเงินหรือปัจจัยต่างๆ ต่อองค์กรที่ต่อสู้เพื่อสิทธิของ LGBTI

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่10)

 

“แสนสิริ ภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้ร่วมสนับสนุน UN Standards of Conduct เพราะวัฒนธรรมองค์กรที่ดีควรจะเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและลดการกีดกันในสถานที่ทำงาน แสนสิริเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนควรได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกัน นโยบายเสริมการยอมรับความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเท่าเทียมนี้ คือการบอกว่าทุกคนต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแสนสิริ เริ่มตั้งแต่การรับสมัครพนักงาน แสนสิริต้องการคนที่เก่งแหละเหมาะสมที่สุดมาร่วมงานเราเสมอ ดังนั้นหากเราไม่พิจารณาคนที่มีความสามารถจากทุกๆ กลุ่มอย่างเท่าเทียมและไม่แบ่งแยกแล้ว เราก็จะไม่สามารถมอบโครงการและบริการที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเราได้ แสนสิริจึงต้องการเปิดรับทุกๆ คนได้มีโอกาสแสดงความสามารถ เพื่อที่จะทำให้แสนสิริเป็นองค์กรที่ให้ทุกคนรู้สึกมีส่วนร่วมได้อย่างแท้จริง” คุณเศรษฐา ทวีสิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าว

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่9)

 

การที่แสนสิริได้ลงนามและปฏิบัติตาม UN Standards of Conduct นั้น เป็นแนวคิดที่เข้ากันอย่างลงตัวกับปรัชญาหลักของการดำเนินธุรกิจของแสนสิริที่ว่า “Made for Life” ซึ่งขับเคลื่อนให้เกิดแคมเปญ Pride Month ซึ่งในปีนี้ ภายใต้แนวคิด “Made for Everyone…Everyone is Family” ซึ่งแคมเปญดังกล่าวจะย้ำถึงความเข้าใจ ความเท่าเทียมและความห่วงใย ที่ซึ่งแสนสิริอ้าแขนเปิดรับพนักงาน ลูกค้า คู่ค้าทางธุรกิจ และสมาชิกในชุมชนทุกๆ คน ราวกับว่าเป็นสมาชิกในครอบครั้งอย่างไรอย่างนั้น

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่15)

แคมเปญรณรงค์ Pride Month ของแสนสิรินั้นมุ่งหมายในการสร้างการรับรู้ การยอมรับกลุ่ม LGBTI ในวงกว้าง ทั้งจากคอมมูนิตี้ และสังคมไทย ด้วยการนำเฉดสีรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ของ Pride Month มาปรับใช้ในตราสัญลักษณ์ของแสนสิริ และบริษัทในเครือ รวมถึงสร้างกิจกรรมออนไลน์หลากหลายรูปแบบให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมได้

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่2)

นอกจากนี้ ที่ Siri Campus สำนักงานใหญ่ของแสนสิริ รวมถึงในโครงการที่อยู่อาศัยต่างๆ ทั่วกรุงเทพฯ ของแสนสิริ (อาทิ The Line พหลฯ ประดิพัทธ์, คณาสิริ ราชพฤกษ์ 346, คาวะ เฮ้าส์) ก็จะมีการจัดแสดงงานศิลปะบนฝาผนังและกำแพง ซึ่งแสนสิริเชิญชวนให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในแคมเปญนี้ โดยเพียงเข้ามาถ่ายภาพ และโพสต์ในโซเชียลมีเดีย และใช้แฮชเท็ก #SansiriPride

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่18)

Sansiri Backyard at T77 Community” คือคอมมูนิตี้สีเขียวสำหรับการใช้ชีวิตอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและยกระดับความเป็นอยู่ ในช่วงเดือนแห่งการรณรงค์เพื่อความเท่าเทียมนี้ ผู้เยี่ยมชมจะสามารถเก็บผักผลไม้สดในหลากหลายสีสันของสายรุ้งกลับไปฝากคนที่บ้านได้ ณ ทางเข้าสวน ก็จะมีงานศิลปะอินสตัลเลชั่นภายใต้แนวคิด “ฟ้าหลังฝนสวยงามเสมอ” ด้วยการนำสายรุ้งที่นอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ในเดือน Pride มาออกแบบแล้ว ยังสื่อสารถึงการมอบกำลังใจให้กับคนในคอมมูนิตี้ ที่เผชิญปัญหามากมายตั้งแต่ต้นปี ให้มีกำลังใจสู้ และมีความหวังอยู่เสมอ เสมือนกับสายรุ้งที่พาดผ่านท้องฟ้าหลังจากพายุโหมกระหน่ำ

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่11)

 

สิริเฮ้าส์ ศูนย์รวมด้านไลฟ์สไตล์และวัฒนธรรมของแสนสิริในซอยสมคิด ยังได้เหล่าอินฟลูเอนเซอร์ ผู้นำในโลกโซเชียลมีเดีย มาร่วมจัดหลากกิจกรรมออนไลน์และสร้างคอนเท้นต์ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘Stay at Home’ ซึ่งจะสะท้อนให้เห็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน

อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญที่สิริ แคมปัส ได้มีการออกแบบ และจัดสรรห้องน้ำที่ไม่ระบุเพศ (Gender Neutral Restroom) ไว้ที่ชั้น 1 ของทุกอาคาร เพื่อแสดงการไม่แบ่งแยก และเป็นพื้นที่ที่ปราศจากการกีดกั้น สร้างความสะดวกสบายใจให้กับผู้ใช้บริการกับทุกเพศทุกวัย

แสนสิริ UN Global Standards of Conduct for Business-(ภาพที่14)

 

ด้วยควมร่วมมือกับ 4 ธนาคารพันธมิตร ได้แก่ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB), ธนาคารกสิกรไทย (KBank), ธนาคารออมสิน (GSB) และ ธนาคารยูโอบี (UOB) มอบโปรพิเศาด้วยการช่วยผ่อนชำระในช่วง 24 เดือนแรก

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใด ๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก