Nexus Property แนะต้องปรับตัวทั้งตลาดที่อยู่อาศัย และ ตลาดพื้นที่พาณิชยกรรม เพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป

· ~ 1 min read

Nexus Property (เน็กซัส พรอพเพอร์ตี้) เผยถึงภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพปี 2563 ว่าได้รับผลกระทบทางด้านการเปิดตัวโครงการ, ราคา และยอดขาย แต่ผู้ประกอบการสามารถปรับตัวกันได้ดี และในปี 2564 ก็คาดว่าราคาคอนโดมิเนียมน่าจะอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาเช่นกัน

คุณธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล และคุณนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์
คุณธีระวิทย์ ลิ้มทองสกุล และคุณนลินรัตน์ เจริญสุพงษ์
ตลาดคอนโดมิเนียม สรุปปี 2563
ตลาดคอนโดมิเนียม สรุปปี 2563

ด้านตลาดคอนโดมิเนียมในปี 2563 ที่ผ่านมา มีการปรับตัวเนื่องจากการชะลอตัวของตลาดจากกำลังซื้อที่ลดลงต่อเนื่องจากปี 2562 และสถานการณ์โควิด-19 โดยทางด้านผู้ซื้อจะซื้อคอนโดเพื่ออยู่อาศัยเอง ส่วนการซื้อเพื่อการลงทุนมีไม่มาก และการเก็งกำไรแทบจะหายไปจากตลาดอย่างสิ้นเชิง สำหรับราคาขายคอนโดมิเนียมนั้น มีการปรับตัวลดลง จนถึงมีการปรับตัวขึ้นเล็กน้อย และแนวโน้มในปี 2564 ควดว่าโครงการที่เกิดน่าจะเป็นโครงการขนาดเล็ก และมีราคาขายที่ต่ำลง โดยจะปรับตัวให้เข้ากับหลายปัจจัยอย่างโควิด-19, เทคโนโลยี และการตรียมตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของไทย

ด้านตลาดพื้นที่พาณิชยกรรม ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เช่นกัน โดยส่งผลกระทบในหลายๆ ด้านทั้งในเรื่องของดีมานด์ ซัพพลาย และราคาค่าเช่า เรียกได้ว่าตลาดพื้นที่พาณิชยกรรมปีนี้ยังคงทรง ๆ ผู้ประกอบการควรพัฒนาฟังก์ชั่นใหม่ ๆ เพื่อเสริมให้สินค้าเป็นที่ต้องการ

ตลาดสำนักงาน สรุปปี 2563
ตลาดสำนักงาน สรุปปี 2563

ด้านตลาดอาคารสำนักงาน มีอัตราการเช่าที่สูง แต่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 และผลกระทบของสถานะการณ์โควิด-19 ทำให้หลายบริษัทยังตัดสินใจ ที่จะไม่ขยายพื้นที่สำนักงานเพิ่มเติม หรือ ลดขนาดพื้นที่ใช้สอยที่ไม่จำเป็นลง เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของบริษัท และอาคารสำนักงานใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นหลายโครงการ มีการเสริมฟังก์ชั่นการใช้งานพื้นที่ ให้แตกต่างไปจากอาคารสำนักงานเดิมๆ ด้วย

ตลาดศูนย์การค้า สรุปปี 2563
ตลาดศูนย์การค้า สรุปปี 2563

ด้านตลาดศูนย์การค้าก็ได้รับผลกระทบมาก จากสถานการณ์โควิด-19 รองจากกลุ่มท่องเที่ยวและโรงแรม แต่ทั้งนี้ ภาพรวมตลาดพื้นที่ศูนย์การค้าในพื้นที่ Central Retail District (CRD) ยังถือว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และผู้เช่ามีความสามารถในการต่อรองราคาค่าเช่าได้มากขึ้น

พื้นที่โรงงาน-คลังสินค้าให้เช่า
พื้นที่โรงงาน-คลังสินค้าให้เช่า
ตลาดอุตสาหกรรมที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม
ตลาดอุตสาหกรรมที่ดินในนิคมอุตสาหกรรม

ด้านตลาดอุตสาหกรรม ก็ได้รับผลกระทบจากการชะลอตัวทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 และสถานการณ์ทางการเมืองเช่นเดียวกัน โดยมีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติอยู่บ้าง แต่ผู้ประกอบการนิคมอุตสาหกรรมรายใหญ่ ยังมองเห็นโอกาสจากปัจจัยบวก และตั้งเป้าขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในช่วง 3-4 ปีข้างหน้าด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top