แสนสิริ ให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ จัดประกวดโครงการ “บ้านพิงพัก” ศูนย์ผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจร แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย

· ~ 1 min read

Sansiri สนับสนุนมะเร็งเต้านม- (ภาพที่ 1)

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ให้การสนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมเฉลิมพระเกียรติ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมจัดการประกวดการออกแบบโครงการ บ้านพิงพัก (Pink Park Villageโดยเปิดโอกาสให้นิสิต ชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาฯ ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดในครั้งนี้ เพื่อสร้างเป็นสถานบำบัดและดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจรแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย โดยไม่แสวงหาผลกำไร โครงการ บ้านพิงพัก เมื่อเสร็จแล้วจะเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยและศูนย์วินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านมอย่างครบวงจร ตั้งอยู่ที่เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมได้ตัดสินผลงานบนเกณฑ์ของแนวคิดโครงการ ประโยชน์ใช้สอยของพื้นที่ ความสวยงามในการออกแบบ และงานออกแบบสามารถก่อสร้างได้จริง ซึ่งผลการตัดสินรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายธัช สงวนไทย พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 50,000 บาท รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวเพียรพร จารุภากร พร้อมรับเงินรางวัล จำนวน 30,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายวิชญะ วิภูษณวรรณ พร้อมด้วยเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท นับเป็นโครงการที่สนับสนุนมูลนิธิศูนย์มะเร็งเต้านมฯ อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตได้มีโอกาสแสดงความสามารถด้านการออกแบบ ทั้งนี้โครงการบ้านพิงพัก ในเฟสแรกจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม ปี 2560

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
back to top