MQDC x THE FORESTIAS เปิดแคมเปญ Forest Rescue ปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้ถูกบุกรุกในเมือง

· ~ 1 min read

บริษัท แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเม้นต์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (MQDC) เจ้าของและผู้พัฒนาโครงการ THE FORESTIAS (เดอะ ฟอเรสเทียส์) ทุ่มงบกว่า 70 ล้านบาท เปิดแคมเปญ “Forest Rescue – ฟอเรส เรสคิว” ปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของธรรมชาติ ผ่าน VDO Content  พร้อมเปิดช่องทางรับเรื่องให้ความช่วยเหลือต้นไม้ทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งจัดทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะกิจ เข้าสำรวจพื้นที่ ขนย้าย และพักฟื้น โดยนักนิเวศวิทยาที่มีประสบการณ์สูง และแบ่งปันพื้นที่สีเขียวสาธารณะภายใน THE FORESTIAS – เดอะ ฟอเรสเทียส์ ให้ต้นไม้ได้พักพิงในพื้นที่ 3 ไร่ หรือ 4,800 ตารางเมตร

 

แคมเปญ “Forest Rescue” ปฏิบัติการกู้ชีพต้นไม้รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล จัดทำเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพื้นที่ออกซิเจนให้สังคมเมืองมากขึ้น เพราะปัจจุบันต้นไม้ใหญ่หลายๆพื้นที่ มักตกเป็นเหยื่อของการพัฒนา ทำให้ระบบนิเวศของเมืองมีสถานภาพเสื่อมโทรมลง หรือมีศักยภาพในการช่วยเติมเต็มอากาศบริสุทธิ์ให้เมืองน้อยลง บางพื้นที่ต้นไม้ใหญ่มีสุขภาพแย่ลงเพราะขาดคนดูแล กิ่งแห้งตาย เกิดโพรง เกิดการโค่นล้ม จนเป็นปัญหาที่อันตรายแก่ผู้สัญจรไปมาและอาคารบ้านเรือนในละแวกใกล้เคียง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการจัดการได้อย่างถูกวิธีและรวดเร็ว ทาง THE FORESTIAS  จึงได้จัดตั้งทีมปฏิบัติการที่เรียกว่า Forest Rescue Team ประกอบด้วย นักนิเวศวิทยาที่มีประสบการณ์สูง ผู้ดูแลต้นไม้ (รุกขกร) และผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ลงสำรวจพื้นที่รอบกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อวางแผนและประเมินสถานการณ์ ดำเนินการเคลื่อนย้ายต้นไม้จากจุดเดิมไปยังระบบนิเวศบ้านหลังใหม่ พร้อมทั้งเปิดช่องทางในการติดต่อสื่อสารและแจ้งข้อความช่วยเหลือต้นไม้ผ่านทาง www.facebook.com/theforestias หรือแฮชแท็ก #ForestRescue โดยกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 ธันวาคมนี้

The Forestias (ภาพที่ 01)

 

ทั้งนี้ต้นไม้ที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งหมดจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศภายในโครงการ THE FORESTIAS บนพื้นที่ 3 ไร่ หรือ 4,800 ตารางเมตร โดยต้นไม้แต่ละต้นที่ได้รับการช่วยเหลือจะถูกติดป้ายบ่งบอกถึงที่อยู่เดิม เพื่อให้เจ้าของเดิมหรือประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมเยียน พักผ่อน หรือศึกษาระบบนิเวศธรรมชาติ ซึ่งจะเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะส่วนหนึ่งให้แก่ประชาชนทั่วไปเข้าชมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

MQDC คาดหวังว่า จากการดำเนินการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับความสำคัญของต้นไม้และระบบนิเวศวิทยา จะเป็นการกระตุ้นเตือนให้กับคนไทยหันมามองคุณค่าของพื้นที่สีเขียวใกล้ตัว รวมทั้งหวงแหนและอนุรักษ์ให้แก่รุ่นลูกรุ่นหลานต่อไป  

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top