พฤกษา ลงพื้นที่ตรวจคุณภาพ เดอะทรี สุขุมวิท 71-เอกมัย (The Tree Sukhumvit 71 – Ekkamai)

· ~ 1 min read

พฤกษา ลงพื้นที่ตรวจงานความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการ เดอะทรี สุขุมวิท 71-เอกมัย
ซึ่งปัจจุบันตัวโครงการก่อสร้างเสร็จไปแล้วประมาณ 95% โดยในส่วนของโครงสร้างได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งหมดแล้ว และพร้อมสงมอบห้องแต่ลูกค้าในช่วง
ไตรมาส 1 ปี 2562 ลูกค้าของพฤกษาจึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับมอบห้องชุดที่มีคุณภาพพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อีกทั้งยังมีจุดชมวิว “Observation Deck” ที่เป็นระเบียงแก้วกลางอากาศ และมีพื้นกระจกใสบนชั้นดาดฟ้า ซึ่งเป็นคอนโดมิเนียมแห่งแรกของพฤกษาที่สามารถชมวิวเมืองได้ถึง 720 องศา

The Tree สุขุมวิท 71-เอกมัย (ภาพที่ 1)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
back to top