Smart Service ชวนลูกบ้านร่วมแคมเปญ “SMART Eco Caring Community” ปฏิวัติเมืองสู่การเป็นมหานครแห่งคุณภาพ

· 1 min read

เอพี ไทยแลนด์ กรุ๊ป โดย บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ผู้นำในการยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และประสบการณ์การอยู่อาศัย ผนึกแนวคิดคนรุ่นใหม่ ต่อยอดการสร้างสรรค์คอมมิวนิตี้แห่งการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพให้กับคนเมืองในทุกมิติ ด้วยการกระตุ้นให้ผู้อยู่อาศัยกว่า 55,000 ครัวเรือน ให้เกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านแคมเปญ SMART Eco Caring Community ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างกระบวนการรีไซเคิลอย่างมีประสิทธิภาพครบวงจร

โดยเริ่มจากการมีส่วนร่วมของคนในคอมมิวนิตี้ พร้อมสร้างแรงจูงใจให้ทุกคนผสานกำลังกันผ่านการจัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังแนวคิดด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมเปิดโลกทัศน์ใหม่ ให้ทุกคนในสังคมได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมไปกับ 3 ตัวแทนคนเมือง ได้แก่ คุณชูเกียรติ โกแมน ผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเทค, คุณนันทิวัต ธรรมหทัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมความยั่งยืน และคุณอเล็กซ์ เรนเดลล์ ตัวแทนคนรุ่นใหม่ ที่นำทีมตอกย้ำความมุ่งมั่นในการสร้างจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริง

แคมเปญ SMART Eco Caring Community เป็นโครงการต้นแบบจากสมาร์ทในการมุ่งสร้างสรรค์โลกแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการปลูกฝังความตระหนักรู้ และความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มต้นจากคนในคอมมิวนิตี้รอบตัวไปสู่สังคมไทย ประกอบกับกระแสเรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งการบริหารจัดการขยะ และพลาสติก

หนึ่งในกิจกรรมที่ปลูกฝังการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ด้วยการให้ความรู้ในเรื่องการแยกขยะอย่างถูกวิธี เพื่อการรีไซเคิลที่ครบวงจร จูงใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมด้วยการซื้อขายขยะในโครงการ พร้อมกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรับผิดชอบในฐานะผู้ก่อขยะ และเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในวงกว้าง จึงร่วมผนึกแนวคิดกับกลุ่มคนรุ่นใหม่ ในการร่วมปฏิวัติเมืองสู่การเป็นมหานครแห่งคุณภาพอีกด้วย

สำหรับแคมเปญ SMART Eco Caring Community ที่สมาร์ทจัดขึ้น ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่คนในคอมมิวนิตี้จะเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อมได้ จากกิจกรรมแยกขยะเล็ก ๆ ภายในโครงการอาจสามารถขยายวงกว้างและเป็นตัวอย่างให้ชุมชมอื่นได้เห็นว่าประเทศไทยสามารถนำขยะมารีไซเคิลให้เกิดประโยชน์ได้


☎️ 💻สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-261-7788 หรือ http://www.smartservice.co.th/  


Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top