“LPN” ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เดินหน้าขับเคลื่อนองค์กรปี 66 ภายใต้แนวคิด “Transform for Better Linving” เติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในทุกมิติ

· ~ 1 min read

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์จำกัด (มหาชน) (LPN) เปิดเผยว่า ปี 2566 เป็นปีที่ท้าทายในการขับเคลื่อนองค์กรท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมผู้ซื้อที่อยู่อาศัยภายหลังการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยแอลพีเอ็นกำหนดให้ปี 2566 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงเพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ดีตามแนวคิด “Transform for Better Living”เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนทุกวัยและขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นผ่านการพัฒนาและการออกแบบที่อยู่อาศัยที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าในทุกระดับ เพื่อสร้างรายได้รวม 50,000 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2565-2569

 

“ปี 2566 เป็นปีที่ต้องเผชิญกับความท้าทายในหลายมิติ ทั้งการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019 (COVID-19) ที่ทำให้พฤติกรรมของลูกค้าเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีโอกาสถดถอยอัตราดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งในช่วงครึ่งแรกของปี2566 บริษัทฯ จึงวางแผนยกระดับการบริหารจัดการเพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนให้เกิดขึ้นจริงตั้งแต่การนำร่องเผยโฉมรูปลักษณ์ใหม่ของการพัฒนาโครงการภายใต้แบรนด์ ‘168’ ดังที่ได้เห็นมาบ้างแล้วในช่วงปี 2565 ซึ่งนับเป็นการเริ่มต้นสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับแอลพีเอ็นได้ชัดเจนขึ้นรวมถึงแผนการขยายการพัฒนาที่อยู่อาศัยไปสู่โครงการบ้านพักอาศัยระดับพรีเมี่ยม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจนสามารถปิดการขายโครงการ BAAN 365 RAMA 3 ไปเป็นที่เรียบร้อย” โดยการก้าวสู่มิติใหม่ที่ยึดความต้องการของลูกค้า (Customer Insight)เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาองค์กรเป็นสำคัญ จึงมุ่งมั่นตั้งใจสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีกับลูกค้าเป้าหมายมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ใหม่ของแบรนด์‘168’ รวมถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในให้สามารถกระจายรายได้อย่างสม่ำเสมอและมีการเติบโตของกำไรอย่างน้อย 10% ต่อปี ตามแผนการขับเคลื่อนองค์กร ‘Turnaround” ที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2565 ต่อเนื่องมาถึงปี 2566 ประกอบด้วย

 • Corporate Transformation: หลังจากที่ได้มีการแยกโครงสร้างการบริหารบริษัท แอล.พี.พี.พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) เป็นอิสระในปี 2565 โดยแอลพีเอ็นยังคงถือหุ้น 100% ซึ่งในปัจจุบัน แอลพีเอ็นจึงดำเนินธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการพัฒนาอาคารชุดและบ้านพักอาศัยอย่างครบวงจรในทุกระดับราคา เพื่อตอบโจทย์กับความต้องการของผู้ซื้อในทุกกลุ่มเป้าหมาย
 • Management Transformation: ในปี 2565 แอลพีเอ็นได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารภายในสู่การบริหารในรูปแบบของหน่วยธุรกิจ (Business Unit) จาก 4 หน่วยธุรกิจ ที่ประกอบด้วย 1) คอนโดมิเนียม2) บ้านพักอาศัยกลุ่ม Value 3) บ้านพักอาศัยกลุ่ม Premium และ 4) ธุรกิจเช่าอาศัย โดยในปี 2566 จะเพิ่มเป็น 5 หน่วยธุรกิจ โดยเพิ่มหน่วยธุรกิจเพื่อพัฒนาบ้านพักอาศัยกลุ่ม Value อีก 1 หน่วยเพื่อสอดคล้องกับแผนการขยายงานในปี 2566และเพิ่มยอดขายจากการขายคอนโดมิเนียมพร้อมผู้เช่าผ่านงานบริการและการปล่อยเช่าเพื่อตอบโจทย์การขายนักลงทุนที่แสวงหาผลตอบแทนที่สูงกว่าเงินฝากแต่ยังคงมีความเสี่ยงต่ำจากการบริหารงานอย่าง มืออาชีพจากแอลพีเอ็น
 • Project Development Transformation: ในปี 2566 แอลพีเอ็นได้วางแผนพัฒนาโครงการที่ให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงการภายใต้แบรนด์ ‘168’ ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและเป็นที่พักอาศัยภายใต้แนวคิด “น่าอยู่” (Livable Community)ซึ่งเป็นคอนเซ็ปต์หลักของการสร้างสรรค์โครงการต่างๆ เพื่อตอบรับไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงไปของลูกค้าในปัจจุบัน อาทิ การติดตั้ง EV Charger และ Solar Cell ในทุกโครงการพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเติมเต็มประสบการณ์การใช้ชีวิตบนทำเลศักยภาพ
 • Digital Transformation: แอลพีเอ็นตั้งเป้าหมายการบริหารจัดการองค์กรแบบ “Fully Digital Organization” ในทุกหน่วยงานให้สมบูรณ์แบบภายในปี 2567 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงานพร้อมทั้งสนับสนุนงานด้านการตลาด การขาย รวมไปถึงด้านการออกแบบและการบริการรองรับการสร้างฐานลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ลูกค้าในหลากหลายช่องทาง
  และตอบโจทย์กับการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบันและอนาคต
 • Brand Transformation: ในปี 2566 นี้จะเป็นปีแห่งการขยายการรับรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ของแอลพีเอ็นทั้งกลุ่มเป้าหมายเดิมและขยายสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ ในฐานะผู้พัฒนาที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมาตลอด34 ปี โดยล่าสุดบริษัทฯ ได้ปรับเปลี่ยนโลโก้ครั้งใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมาซึ่งนับเป็นการปักหมุดใหม่ของแบรนด์แอลพีเอ็นผ่านเส้นสายที่สอดประสานกันอย่างลงตัวมากขึ้น

สะท้อนแนวคิดในการทำงานและการพัฒนา แบรนด์สู่ความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนโดยในปีนี้ LPN ยังพร้อมเปิดโอกาสในการสร้างความร่วมมือกับคู่ค้าทางธุรกิจ (Collaboration & amp; Partnership)ในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้ามากขึ้น รวมถึงการปรับรูปแบบการทำงานภายในองค์กร อาทิ วิธีการทำงานที่สร้างแรงจูงใจให้พนักงานได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยยึดความต้องการลูกค้าเป็นหลักและพร้อมดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าร่วมงานด้วยในอนาคต #striveforexcellence“

นอกจากการวางกลยุทธ์ธุรกิจดังกล่าว ในปี 2566 แอลพีเอ็นยังกำหนดให้เป็นปีที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยวางแนวทางการบริหารจัดการก๊าซ CO2 ภายใต้แนวทาง Carbon Neutrality (อัตราการปล่อย CO2 เท่ากับอัตราการดูดซับของ CO2) และดำเนินนโยบายการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างทุกโครงการโดยมุ่งเน้น “ขยะเป็นศูนย์” (Zero Waste)เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐในการลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในประเทศไทยลงมา 20-25% ภายในปี 2573 ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดคล้องกับการทำงานของบริษัทฯ ที่ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนใน 3 มิติ ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การนำหลักการออกแบบอาคารเขียวของสากลมาปรับใช้ในการพัฒนาโครงการตั้งแต่ปี 2552 และได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในกระบวนการหลักและปฏิบัติจนกลายเป็นมาตรฐานภายใต้แนวคิด 6 GreenLPN”

 

ภายใต้การปรับกลยุทธ์องค์กรดังกล่าวในปี 2566 วางเป้าหมายรายได้รวมไว้ที่ 7,600 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงขึ้น 20 % จากปี 2565โดยมีแผนเปิดตัวโครงการใหม่รวม 17 โครงการ มูลค่ารวม 14,000 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ “168”แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียมจำนวน 4โครงการ มูลค่า 5,000ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย 13 โครงการ มูลค่า 9,000 ล้านบาท

โครงการที่เร่ิมส่งมอบในปี 2566 จำนวน 14 โครงการ แบ่งเป็นคอนโดมิเนียม 2 โครงการ ได้แก่ ลุมพินีคอนโดทาวน์ เอกชัย 48 และลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1 (เฟส 3) และบ้านพักอาศัย 12 โครงการ ได้แก่ Residence 168 ราชพฤกษ์, Residence 168 อ่อนนุช 46, Maison 168 เมืองทอง, Villa 168 เวสต์เกต,Venue 168 เวสต์เกต, Venue 168 คูคต สเตชั่น, Venue 168 ราชพฤกษ์, Haus 168 เวสต์เกต, Haus 168 คูคตสเตชั่น, Haus 168 ราชพฤกษ์, และโครงการใหม่จำนวน 2 โครงการ ในปี 66

และอีก 3 โครงการที่จะพรีเซลล์พร้อมกันในวันที่ 25-26 ก.พ. 66 นี้ เป็นโครงการระดับพรีเมี่ยม ได้แก่ Residence 168 ราชพฤกษ์ / Maison 168 เมืองทอง และ Villa 168 เวสต์เกต

สำหรับในปี 2565 รายได้รวม 6,136 ล้านบาท เติบโต 42% เมื่อ เทียบกับปี 2564 แบ่งเป็นโครงการคอนโดมิเนียม 3,769 ล้านบาท และโครงการบ้านพักอาศัย 2,064 ล้านบาท และรายได้จากการธุรกิจเช่า 303 ล้านบาท รวมทั้งยังมีรายได้พิเศษจากการขายอาคารสำนักงาน 2,590 ล้านบาท และมียอดรับรู้รายได้ (Backlog)มูลค่า 1,845 ล้านบาท ที่จะสร้างรายได้ในปี 2566-2568 และสินค้าคงเหลือ (Inventory) มูลค่า 7,000 ล้านบาท“ปี 2566 นี้จะเป็นปีแรกในรอบ 5 ปี ที่จะขยายการพัฒนาโครงการที่พักอาศัยในต่างจังหวัดอีกครั้ง หลังจากที่เคยเปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียมในจังหวัดอุดรธานี ชลบุรี พัทยา และชะอำ มาแล้ว เนื่องจากเห็นโอกาสในการขยายการลงทุนตามการขยายตัวของเมือง เส้นทางคมนาคม และความต้องการของผู้ซื้อโดยแอลพีเอ็นจะเน้นขยายการพัฒนาโครงการไปในจังหวัดที่มีศักยภาพในการขยายตัวและกำลังซื้อสูง โดยเฉพาะในทำเลเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)”

และสำหรับในปี 2566  LPN ตั้งเป้ารายได้เพิ่ม 20% รายได้รวมมูลค่าประมาณ 7,600 ล้านบาท  พร้อมทั้งเปิด New Brand 168 ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้ารุ่นใหม่ตามยุคสมัยได้อย่างลงตัว

ภาพโครงการที่เปิดในปีนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ >> CLICK 

Tel >> 02-689-6888

#LPNdevelopment #transformforbetterliving #Striveforexcellence #LPNน่าอยู่ #LPN168brand #6greenlpn

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
Manage Consent Preferences
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  Always Active

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์

  คุกกี้นี้เป็นการเก็บข้อมูลสาธารณะ สำหรับการวิเคราะห์ และเก็บสถิติการใช้งานภายในเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ได้เก็บข้อมูลส่วนตัวที่ไม่เป็นสาธารณะใด ๆ ของผู้ใช้งาน

บันทึก