SEAC เร่งพัฒนาทักษะคนไทยเตรียมรับ New Normal หลังวิกฤติ เปิด Virtual Learning และคอร์สออนไลน์สร้างความพร้อม Job Survival Pack

ทุกครั้งหลังเกิดวิกฤติ สิ่งที่จะเกิดตามมาคือ New Normal ที่จะปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรม วิธีคิด วิธีการใช้ชีวิต และวิถีการทำงานของมนุษย์ ซึ่ง New Normal อันเป็นผลมาจากวิกฤตการณ์ต่างๆ เป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยาก แต่ SEAC มองเห็นโควิด-19 ไม่ใช่วิกฤต แต่เป็นโอกาสสำหรับผู้ต้องการเรียนรู้

 

นางอริญญา เถลิงศรี กรรมการผู้จัดการ SEAC (Southeast Asia Center) ศูนย์พัฒนาและส่งเสริม การเรียนรู้ตลอดชีวิตแห่งภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่า “เนื่องด้วยขณะนี้เป็นช่วงเฝ้าระวังสถานการณ์จากการระบาด COVID-19 ที่มีความรุนแรงมากขึ้น นอกจากการเน้นไปที่การให้ความสำคัญต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของบุคลากรและผู้เรียนที่เข้ามาใช้สถานที่ ล่าสุด SEAC ได้เปิดตัวนำ Digital Platform และเทคโนโลยี Virtual Learning เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อไม่ให้การเรียนรู้ของคนไทยหยุดชะงัก โดยแบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ

  • LIVE Classroom Broadcast การถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนที่ SEAC
  • Virtual Classroom ห้องเรียนเสมือนจริง เพิ่มความสะดวกสบาย แต่คงไว้ซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่แตกต่าง เน้นการทำกิจกรรมกลุ่ม และการโต้ตอบระหว่างผู้เรียน-ผู้สอน
  • Simplilearn Virtual Seminar ห้องสัมมนาเสมือนจริง พัฒนาทักษะด้าน Technical Skill กับผู้เชี่ยวชาญจาก Simplilearn

 

นอกจากนั้นยังเล็งเห็นว่าท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนในปัจจุบัน คนที่อยู่ในวัยทำงานต้องเตรียมตัวให้พร้อมอยู่เสมอทั้งในเรื่องความรู้ ความสามารถ เพราะเมื่อสถานการณ์และเศรษฐกิจดีขึ้นจะได้สามารถเดินหน้าต่อได้ทันที และมีโอกาสประสบความสำเร็จมากกว่า จึงออกหลักสูตรคอร์สเรียนออนไลน์ Job Survival Pack เน้นทักษะจำเป็นที่จะพาคุณไปได้ไกลกว่าเดิม โดยดีไซน์หลักสูตรออกเป็น 4 หลักสูตรเริ่มต้น พร้อมกับโปรโมชั่นสุดคุ้มเพียง 499 บาท ต่อเดือน ต่อหนึ่งกลุ่มทักษะ อาทิ

  • Data Analytics การศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล (Big Data) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยี AI และ IoT ในการทำธุรกิจ
  • Digital Marketing การวางกลยุทธ์การตลาดและการสื่อสารดิจิทัล การเจาะตลาดแบบดึงดูด (Inbound Marketing) รวมถึงแบบแมสมาร์เก็ตติ้ง
  • Creative การเข้าใจเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ การคิดแบบ Agile และกระบวนการคิดแบบเชิงออกแบบ Design Thinking
  • Sales กลยุทธ์การขายแบบ Stellar, CRM, CPS เป็นต้น

 

อีกเรื่องที่มองข้ามไม่ได้ จากผลการจัดอันดับความสามารถทางการแข่งขัน โดยสภาเศรษฐกิจโลก (World Economic Forum : WEF) ระบุว่า ปัจจุบันประเทศไทย มีดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก (Global Competitiveness Index : GCI) อยู่ในอันดับที่ 40 จากเดิมที่อันดับ 38 จาก 141 ประเทศทั่วโลก แสดงให้เห็นถึงตัวฉุดรั้งที่ต้องเร่งดำเนินการ คือ การพัฒนาทักษะของคนไทยให้เทียบเท่าระดับสากล เพื่อขับเคลื่อนองค์กรและประเทศไทยให้ไปข้างหน้า

SEAC จึงไม่หยุดยั้งในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพของคนไทย ภายใต้พันธกิจใหม่ EMPOWER LIVING เร่งสร้างทักษะเพิ่มคุณค่าและช่วยตอบโจทย์ทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิต ควบคู่กับการวางกลยุทธ์และโรดแมปในการรุกตลาดการเรียนรู้ผ่าน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ Organizational and People Transformation เน้นการให้คำปรึกษาและโซลูชั่นที่มีบริบทเฉพาะตัวเหมาะสมกับแต่ละองค์กรที่ต้องการพัฒนาขีดความสามารถ การสร้างสรรค์นวัตกรรม มุ่งสู่การทรานส์ฟอร์มองค์กรสู่การแข่งขันในตลาดระดับสากลผ่านการพัฒนาผู้นำและบุคลากร Workforce Capability Development คือการเดินหน้า Reskill และ Upskill ทั้งเรื่องของวิธีคิด (Mindset) และทักษะที่จำเป็น (Skillset) ให้กับกลุ่มคนทำงานผ่าน YourNextU โมเดลการเรียนรู้แบบ Subscription ที่ผู้เรียนสามารถเลือกรูปแบบการเรียนรู้ได้เองไม่ว่าจะมาเข้าห้องเรียนเข้ากลุ่ม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือเรียนออนไลน์ นอกจากนั้นยังเรียนได้อย่างไม่จำกัด และเรียนได้บ่อยตามต้องการ รวมถึงพร้อมต่อยอดวิสัยทัศน์ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิต เตรียมเปิดตัวบิสสิเนสโมเดลใหม่ตอบโจทย์ New Generation Capability Development ขยายการดำเนินธุรกิจสู่กลุ่มเด็กและเยาวชน ภายในปีนี้ เพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิตอลดิสรัปชั่น เพิ่มขีดความสามารถประเทศไทยให้ก้าวสู่อันดับต้นของภูมิภาค

 

ในปีที่ผ่านมา SEAC มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพและความสามารถของคนไทยกว่า 50,000 คน รวมถึงองค์กรชั้นนำในประเทศทั้งภาครัฐและเอกชนอีกกว่า 250 องค์กร ครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งการเงิน การธนาคาร การโทรคมนาคม อสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจ FMCG ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจอาหาร ฯลฯ

“บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในทุกช่วงวัยจะนำมาสู่ชีวิตที่มีความสุข มีคุณค่า มีคุณภาพที่ดีขึ้นได้ เราจึงเดินหน้าเน้นย้ำการดำเนินธุรกิจเพื่อการเรียนรู้ของคนไทย รวมถึงเรามีความตั้งใจที่ต้องการให้การเรียนรู้ของคนไทยไม่หยุดชะงักแม้ในสถานการณ์ปัจจุบัน จึงได้เปิดตัวการเรียนรู้ผ่าน Digital Platform รูปแบบต่างๆ ภายใต้เทคโนโลยี Virtual Learning และคอร์สเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมทักษะให้พร้อม ทั้งหมดนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างรายได้เติบโตต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปช่วยพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของคนไทยและองค์กรไทยอีกกว่า 100,000 คน ซึ่งทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการดำเนินการตามพันธกิจ EMPOWER LIVING พัฒนาและยกระดับความรู้ความสามารถคนไทยให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลง สร้างโอกาสให้คนไทยได้เติมเต็มทุกเป้าหมายของการใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบ” นางอริญญา กล่าวสรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)

RELATED ARTICLE