แสนสิริเผยวิชั่น ‘The New Normal for Sansiri Living’ บ้านที่ลูกค้าต้องการหลังยุคโควิด-19 นำร่องโครงการต้นแบบ ‘เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101’

· 1 min read

นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “โควิด-19 เปรียบเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งภาคธุรกิจและภาคเอกชน ในธุรกิจอสังหาฯ แสนสิริปรับตัวรับมือกับการแพร่ระบาดและเศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด ทั้งการทำตลาดแบบ Speed to Market, ให้ความสำคัญกับสภาพคล่องของ Cash Flow ตลอดจนรักษาสมดุลของ 4 เสาของแสนสิริ ดูแลลูกค้าผ่าน Sansiri Care เพื่อสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจในมาตรฐานความปลอดภัยและเป็น Top of Mind Brand ของลูกค้า พร้อมช่วยเหลือพนักงานและสังคมผ่าน Sansiri Care Relief Fund และ Sansiri Care for All แม้มีการคาดการณ์ว่าสถานการณ์จะกลับสู่สภาวะปกติจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง แต่แสนสิริลงมือแล้วตั้งแต่วันนี้ ยกระดับมาตรฐานของบริษัทฯ สู่ The New Normal for Sansiri Living” กับ 5 มิติแห่งอนาคต และสร้างปรากฎการณ์ใหม่ของวงการอสังหาฯไทย”

The New Normal for Sansiri Living (ภาพที่21)

 

5 มิติของ ‘The New Normal for Sansiri Living’ เขย่าวงการอสังหาฯ

แสนสิรินำร่อง ‘The New Normal for Sansiri Living’  ยกระดับ 5 ปรากฏการณ์ใหม่ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งการดำเนินธุรกิจ การพัฒนาโครงการอสังหาฯ และบริการหลังการขาย เพื่อดูแลครอบครัวแสนสิริตั้งแต่วันนี้ ก่อนการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นหลังวิกฤติการแพร่ระบาดโควิด-19

  • New Normal ด้านการดูแลโครงการและบริการ ยกระดับความเข้มงวดด้านการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค รวมถึงตรวจวัดไข้ทั้งพนักงานและลูกบ้าน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้

 

  • New Normal ด้านเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย เติมเต็มประสบการณ์แบบลดการสัมผัส (Touchless Journey) ความใส่ใจด้านความสะอาดและถูกสุขอนามัย

 

  • New Normal ด้าน Waste Management เพิ่มมาตรการจัดการขยะติดเชื้อจากหน้ากากอนามัยที่ปลอดภัย และวางระบบจัดการรีไซเคิลที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น จาก Food Delivery หรือ Online Shopping ที่สูงขึ้น

 

  • New Normal ด้านการออกแบบและพัฒนาโครงการ ยกระดับคุณภาพการใช้ชีวิต สร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยแบบลดการสัมผัส พร้อมผสานการ Work Anywhere, Anytime และทุกไลฟ์สไตล์การพักผ่อนอย่างลงตัว

 

  • New Normal ด้านความปลอดภัยในการอยู่อาศัย กับ LIV-24 บริการดูแลความปลอดภัยจากศูนย์ควบคุมแบบเรียลไทม์ 24 ชั่วโมง ดูแลความปลอดภัย เพิ่มความอุ่นใจตลอดการอยู่อาศัยของลูกบ้าน

 

“ขณะที่แนวคิด ‘New Normal’ ได้รับการตีความที่หลากหลาย แต่วันนี้ แสนสิริ ลงมือศึกษาอย่างจริงจัง และทำอนาคตให้เกิดขึ้นจริงอย่างเป็นรูปธรรม นำร่องยกระดับมาตรฐาน ‘เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101’ สู่ New Normal ของการอยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของครอบครัวแสนสิริ สะท้อนทุกมิติของ ‘The New Normal for Sansiri Living’ เริ่มจากทางเข้าโครงการ ส่วนกลาง จนถึงห้องพัก” คุณอภิชาติ กล่าว

12

 

‘เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101’ สะท้อนนิยามคุณภาพชีวิตแห่งอนาคตที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้

แสนสิรินิยามที่อยู่อาศัยในแบบฉบับ ‘The New Normal for Sansiri Living’ และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไปอย่างถาวร คาดการณ์ว่า ต่อไปนี้หลายคนจะใช้ชีวิตอยู่บ้านมากขึ้น และเชื่อมั่นว่า ‘Homes for your Peace of Mind’ ยกบ้านเป็นที่ที่สะอาด ถูกสุขอนามัย ยิ่งไปกว่านั้น บ้านและสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบจะไม่เป็นเพียงพื้นที่พักผ่อนอย่างเดียวอีกต่อไป แต่จะยังช่วยส่งเสริม ‘Productivity’ และรองรับวิถีการทำงานแบบ Work Anywhere, Anytime ทั้งนี้ เราจะพบกับนิยามใหม่ของแนวคิด Sharing Economy เพราะทุกการออกแบบพื้นที่อย่างเป็นสัดส่วน และคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น Social Distancing ตลอดจนเสริมการทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางก่อนลูกบ้านเข้าใช้บริการ ขณะเดียวกัน การอยู่อาศัยในคอมมูนิตี้ของแสนสิริมุ่งมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบ ‘Touchless’ ลดการสัมผัสและลดโอกาสการติดเชื้อ พร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัย ‘Security and Safety’ เพิ่มความอุ่นใจในการอยู่อาศัย เมื่อลูกบ้านใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้น”

THE-LINE-SUKHUMVIT-101-ภาพที่21

 

แสนสิรินำเสนอ New Normal ของการอยู่อาศัยเพื่อสุขอนามัยสูงสุดของครอบครัวแสนสิริ ต่อยอดความสมบูรณ์แบบของเดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 นำร่องติดตั้งเทคโนโลยีเสริม สอดรับกับความต้องการและพฤติกรรมของลูกบ้านที่ให้ความสำคัญด้านสุขภาพและความสะอาดมาเป็นอันดับหนึ่ง เริ่มต้นจากทางเข้าโครงการ ด้วยการติดตั้งระบบ Visitor Management System (VMS) และระบบการลงทะเบียนด้วยการสแกนหลักฐานแสดงตนเพื่อเข้า-ออกโครงการ และบันทึกข้อมูลผู้มาติดต่อ, ติดตั้งประตูอัตโนมัติทางเข้าหลัก 5 จุด ลดการสัมผัส และคัดกรองที่จุดเชื่อมต่อจากภายนอกสู่ภายในอาคาร, ใช้ระบบฆ่าเชื้อ ด้วยเทคโนโลยี UV บนพัสดุ ก่อนส่งมอบให้ลูกบ้านผ่าน Smart Locker, ติดตั้งเครื่องปล่อยแอลกอฮอล์อัตโนมัติในพื้นที่ส่วนกลางและลิฟต์ รวมทั้งเครื่องปล่อยโฟมอัตโนมัติและเครื่องปล่อยน้ำยาฆ่าเชื้อ สำหรับการเช็ดฝารองนั่งสุขภัณฑ์ในห้องน้ำส่วนกลาง

The New Normal for Sansiri Living (ภาพที่7)

“เราให้ความสำคัญสูงสุดด้านคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของผู้อยู่อาศัย ทั้งความสะอาดปราศจากเชี้อโรคและครอบคลุมไปถึงการมีอากาศบริสุทธ์ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สะอาดและน่าอยู่ ติดตั้งระบบ UVC ในเครื่องปรับอากาศของพื้นที่ส่วนกลางของเดอะไลน์ สุขุมวิท 101 จาก Steril Aire นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา มีความเข้มรังสีสูงที่สามารถทำลายเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อรา และเป็นระบบที่ได้รับรับรองโดยมาตรฐานงานระบบวิศวกรรมของสมาคมวิศวกรการทำความร้อนความเย็นและการปรับอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา (ASHRAE) โดยระบบดังกล่าวมีการใช้ในสถานที่สำคัญอย่างแพร่หลายทั่วโลก ทั้งสถานพยาบาล อุตสาหกรรมการผลิตยาหรืออาหาร โรงแรม และในประเทศไทย ได้แก่ โรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลรามาธิบดีและโรงแรม St. Regis”

THE-LINE-SUKHUMVIT-101-ภาพที่1

 

‘เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101’ เติมเต็มความต้องการด้านความสะอาดและการมีสุขภาพที่ดีไปถึงในยูนิตที่อยู่อาศัย ด้วยตู้รองเท้าพร้อมแสงยูวีซี, AIRCON UV STERILIZER อุปกรณ์ฆ่าเชื้อโรคในเครื่องปรับอากาศด้วยแสงยูวีซี ทำให้อากาศภายในห้องชุดสะอาดและปราศจากเชื้อโรค พร้อมด้วยนวัตกรรม Well Air by SCG LIVING TECH เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ พร้อมสวิทซ์อัจฉริยะ ทำหน้าที่ในการควบคุมปริมาณ CO2, VOCs และ H2O และอุณหภูมิ ให้อยู่ในค่ามาตรฐานที่ดีต่อสุขภาพผู้อยู่อาศัย และสีทาพิเศษจาก TOA ผสมสาร Silver Nano ทำความสะอาดง่ายและป้องกันการสะสมของสิ่งสกปรกและยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อโรค เชื้อไวรัส และแบคทีเรียต่าง ๆ ลดโอกาสในการสัมผัสกับเชื้อโรคได้มากขึ้น ทั้งยังผสานไลฟ์สไตล์ทุกการใช้ชีวิตอย่างลงตัว ด้วยเฟอร์นิเจอร์รูปแบบพิเศษที่สามารถปรับเปลี่ยนหรือพับเก็บได้ตามการใช้งาน และการคัดสรรบริการสุดเอ็กซ็คลูซีฟเอาใจครอบครัวแสนสิริบน Sansiri Home Service Application ที่พัฒนาโดยสิริ เวนเจอร์ส

The New Normal for Sansiri Living (ภาพที่10)

นายจิรพัฒน์ จันทร์เจิดศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยี บริษัท สิริ เวนเจอร์ส จำกัด กล่าวว่า “ตั้งแต่การระบาดในระยะแรกของโควิด-19 สิริ เวนเจอร์สเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาฟังก์ชั่นและเสริมเทคโนโลยีบน Sansiri Home Service Application เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกบ้าน ยกระดับประสบการณ์แบบลดการสัมผัสอย่างไร้รอยต่อ สะท้อนแนวคิด ‘The New Normal for Sansiri Living’ ตั้งแต่ การควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้อง และเช็คค่า AQI ของอากาศภายนอก, การสั่งการด้วยเสียงผ่าน Google Home เพื่อสำรองการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง แจ้งซ่อม และจ่ายค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ-ไฟ และใช้บริการพิเศษด้าน Delivery, Cleaning Service, Health Service และด้าน Lifestyle อื่น ๆ อีกมาก จอง-จ่าย-จบ ครบทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตในแอปเดียว”

THE-LINE-SUKHUMVIT-101-ภาพที่8-1

 

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101 จะเป็นโครงการต้นแบบในการรองรับวิถีชีวิตที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในด้านการ Work Anywhere, Anytime, การเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing), การใช้ชีวิตที่คำนึงถึงสุขอนามัยและความสะอาด ตลอดจนมอบประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบลดการสัมผัส (Touchless Journey) ที่จะนำมาปรับใช้ในโครงการพร้อมอยู่ในปัจจุบันและอนาคต สะท้อนทุกมิติของ ‘The New Normal for Sansiri Living’ ตอกย้ำภาพจำผู้นำอสังหาฯ ไทย ที่ใส่ใจกับทุกรายละเอียดของการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง”

THE-LINE-SUKHUMVIT-101-ภาพที่41-1

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top