ออลล์ อินสไปร์ แตกไลน์ธุรกิจ “All New Era” ปรับโครงสร้างใหม่ สู่ Holding Company พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด รับมือทุกสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลก

· ~ 1 min read

ออลล์ อินสไปร์ แตกไลน์ธุรกิจ ปรับโครงสร้างใหม่ สู่ Holding Company พร้อมเติบโตอย่างก้าวกระโดด รับมือทุกสภาวะความเปลี่ยนแปลงของโลก ขยายสู่ 3 ธุรกิจใหม่ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์ให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็ว

บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และผู้นำในเรื่องการ ออกแบบที่อยู่อาศัยที่มีดีไซน์ตรงกับความต้องการของลูกค้า ประกาศปรับโครงสร้าง ภายใต้แนวคิด “All New Era” ออลล์ อินสไปร์ ยุคใหม่ ที่ไม่หยุดแค่อสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป ตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์ โดยการปฏิรูปธุรกิจ เตรียมก้าวสู่ “โฮลดิ้ง คอมพานี” รับกระแส Mega Trend เติบโตอย่างก้าวกระโดด พลิกฟื้นธุรกิจ รับมือทุกสภาวะ ความเปลี่ยนแปลงของโลก เดินหน้าแตกไลน์ธุรกิจใหม่ 3 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ ธุรกิจบริหารหนี้สิน และ ธุรกิจคาร์บอนเครดิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเติบโตอย่างแข็งแกร่ง หวังสร้างความเชื่อมั่นและ ผลตอบแทนผู้ถือหุ้น หวังมาร์เก็ตแคป 30,000 ล้านบาท ภายใน 3 ปี

ออลล์ อินสไปร์ แตกไลน์ธุรกิจ

คุณธนากร ธนวริทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันองค์กรธุรกิจต่างๆ ต้องเผชิญกับปัจจัยลบรอบด้าน การปรับตัวจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อประคอง ธุรกิจให้สามารถดำเนินงานต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิง รายได้จากธุรกิจหลักเพียงอย่างเดียว บริษัทฯ จึงได้ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจครั้งสำคัญ ภายใต้แนวคิด “All New Era” ออลล์ อินสไปร์ ยุคใหม่ ที่ไม่หยุดแค่อสังหาริมทรัพย์อีกต่อไป มองหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อการพลิกฟื้นธุรกิจให้มีอัตราการเติบโตอย่างรวดเร็วนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด รองรับเทรนด์การ เปลี่ยนแปลงของโลก พร้อมตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์ เตรียมก้าวสู่ โฮลดิ้ง คอมพานี” เพิ่มความคล่องตัวในการขยาย ธุรกิจไปสู่ธุรกิจใหม่ที่สามารถสร้างรายได้อย่างต่อเนื่อง รองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวและเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ โดยผ่าน 3 กลยุทธ์ทางธุรกิจ ดังนี้

1. ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ Assets Management (AMC) รูปแบบการดำเนินงานคือ การจัดตั้งบริษัทใหม่ พร้อมจับมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงการควบรวมกิจการและพร้อมเข้าประมูลกับสถาบันการเงิน

2. ธุรกิจบริหารหนี้สิน Debt Management เป็นการเข้าซื้อหนี้เสียมาบริหาร ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ อาทิ สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อบัตรเครดิต หรือหนี้อื่นๆ และมีแผนร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ

3. ธุรกิจคาร์บอนเครดิต Carbon Credits ได้มีการร่วมทุนกับพันธมิตรทางธุรกิจระดับโลก โดยรูปแบบการ ดำเนินธุรกิจ One Stop Service ซื้อ ขาย พัฒนา คาร์บอนเครดิต ผ่านบล็อกเชน รายแรกของประเทศไทย

สำหรับ ออลล์ อินสไปร์ แตกไลน์ธุรกิจ ใหม่ครั้งนี้กำหนดสัดส่วนธุรกิจในปี 2565 ของบริษัทฯ คือ ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ มีสัดส่วน 30% ธุรกิจบริหารหนี้สิน มี สัดส่วน 30% ธุรกิจคาร์บอนเครดิต มีสัดส่วน 30% และ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มีสัดส่วน 10%

“ทั้งนี้การปรับโครงสร้างธุรกิจจะทำให้บริษัทมีพอร์ตธุรกิจที่หลากหลายมากขึ้น ช่วยกระจายความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ และการตั้งเป้าเทิร์นอะราวด์ให้ธุรกิจกลับมาเติบโตได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมถึงสามารถปรับตัว และรับมือปัจจัยภายนอกได้เหมาะสมกับแต่ละประเภทธุรกิจมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นก้าวสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน โดยมั่นใจว่าทั้ง 3 ธุรกิจ จะสามารถสร้างรายได้ และกำไรในอัตราผลตอบแทนที่สูงได้อย่างรวดเร็ว พร้อมเสริมสร้างศักยภาพในการเติบโตของบริษัทให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นในอนาคต” กล่าวทิ้งท้าย คุณธนากร

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
icon-yusabuy-titleRELATED ARTICLE
back to top