โนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ พร้อมสนับสนุนชุมชน ตั้งจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยในชุมชนทองหล่อ

· ~ 1 min read

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา ทางโครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ นำโดยคุณธนพรรณ ธนูศิริ ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานพัฒนาธุรกิจ 1 กลุ่มงานบริหารโครงการ 2 เป็นตัวแทนที่ให้การสนับสนุนจุดให้บริการผู้โดยสารจักรยานยนต์สาธารณะ ที่รับมอบโดยคุณสุชาติ รักซื่อ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวัฒนา

NOBLE FORM THONGLOR ร่วมสนับสนุนชุมชน

ทางโครงการโนเบิล ฟอร์ม ทองหล่อ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสนับสนุนชุมชน และพร้อมส่งเสริมความปลอดภัย รวมถึงความสวยงามต่อทัศนียภาพในชุมชนทองหล่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

ALL COMMENT (0)
back to top